PMD container
Print

Nieuws

Dorpsvisie overhandigd aan gemeente

Dorpsvisie overhandigd aan gemeente
10 juli 2020
Voorzitter Geert Westerink heeft donderdag in het MFC namens Dorpsbelangen Sleen- Diphoorn een USB-stick, met daarop digitaal het eerste exemplaar van de nieuwe dorpsvisie, aangeboden aan wethouder Joop Brink van de gemeente Coevorden.

Om de dorpsvisie (Dynamisch Sleen-Diphoorn) tot stand te brengen heeft een werkgroep het voortouw genomen. Die dorpsvisie is ontstaan in samenspraak met de bewoners Sleen-Diphoorn. Daarbij heeft een enquête in 2019 onder die inwoners een basis gevormd.

Veel respons
De response die de werkgroep heeft gekregen was vrij hoog; 587 goed ingevulde formulieren zorgden voor een stevige basis voor deze dorpsvisie.

Wethouder Brink was blij met de nieuwe dorpsvisie. De visie bevestigt een aantal van zijn gevoelens. Een belangrijk signaal dat uit de reacties naar voren is gekomen is dat ruim 80% van onze bewoners in Sleen wil blijven en dat die bewoners Sleen een “ 7,6 ” als waardering gaven.

“Met de Drentse bescheidenheid zal de echte waardering wel in de buurt van de “9” uitkomen”, volgens Joop Brink. Het woongenot is daarbij, volgens hem, doorslaggevend. In Nederland ligt de focus nu sterk op de Randstad. De kans is groot, volgens de wethouder, dat die focus in de toekomst verschuift naar het platteland. Het woongenot; de woonomgeving; de rust; de veiligheid is daarbij van doorslaggevend belang.

Presentatie
Na de overhandiging van de dorpsvisie, kreeg Ronald Lanjouw van de werkgroep de gelegenheid om de dorpsvisie toe te lichten.

Die presentatie was in Powerpoint. De toehoorders werden in vogelvlucht meegenomen in het doel, het ontstaan en de werking van de dorpsvisie. Voor de werkgroep is het een stevige klus geweest, die voor hen al in 2018 begon.

Belangrijke aspecten werden door Ronald aangeroerd en toegelicht. Zorg, onderwijs, (startende) ondernemers, woongenot, inbreiding (het benutten van oude gebouwen door een nieuwe functie), actief vasthouden van de jongeren.


De werkgroep bestaande uit (v.l.n.r.): Ronald Lanjouw, Ben Karstenberg, Nel Timmermans en Géke Mennink.

De dorpsvisie is een leidraad voor de komende ontwikkelingen in het dorp. Voor de gemeente maar ook voor de bewoners. De dorpsvisie is een “levend document” en moet worden doorontwikkeld. Dat kan, door steeds in te springen op nieuwe ontwikkelingen. Mee te bewegen met de behoeftes van de samenleving in het dorp.

Nieuwe werkgroepen
De volgende stap in het proces is het op gang brengen van vier nieuwe werkgroepen. Elke werkgroep neemt een thema voor zijn rekening. Te weten: Jeugd en behoud van jeugd; Vereniging en binding; Wonen en groen; Klimaat neutraal. Voor die werkgroepen worden vrijwilligers gezocht.

Om de dorpsvisie tot stand te brengen hebben, naast de werkgroep, veel personen uit het dorp zich ingezet. Aan het einde van de presentatie werd John de Vegt van de gemeente Coevorden als coördinator nadrukkelijk genoemd voor zijn steun en adviezen.

Dorpsvisie
De dorpsvisie is na te lezen op de webpagina van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn op sleen.nu.

Klik hier voor alle foto's.

Verslag en foto's: Fred de Vries

Naar archief