OMVOS-actie de Akker op 12 juni

OMVOS-actie de Akker op 12 juni

Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar weer de Oude Metalen Voor Onze School - actie georganiseerd door de OMVOS-commissie van basisschool De Akker in Sleen. Dit jaar wordt de actie een maand later dan gebruikelijk gehouden. En wel op vrijdag 12 juni aanstaande vanaf 18.00 uur in de dorpen Sleen, Diphoorn, Erm en Achterste Erm.

De OMVOS-commissie komt dan uw oude metalen (ijzer, koper, lood, zink, aluminium enz.) ophalen. Accu’s (elektro)motoren, printplaten, koelkasten, oude computers, witgoed en overige elektronica zijn ook welkom. Kortom, alles met een stekker eraan kunnen we gebruiken.

U kunt de organisatie helpen door uw oude metalen en elektronica tijdig aan de weg te zetten. Vanwege de hoge afvoerkosten worden banden niet meegenomen.

Geeft het bewaren van uw spullen tot 12 juni een groot probleem dan kunt u contact opnemen met een van de commissieleden. Zij zorgen ervoor dat dit probleem opgelost wordt.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de OMVOS-commissie:
H. Lanting     tel. 06-250 87 084 of harrielanting@gmail.com
E. Bos           tel. 06-129 69 738 of bos.erik@outlook.com
J. Hilbrands   tel. 06-120 84 788 of j.hilbrands@hetnet.nl
P. Linge         tel. 06-127 05 350 of lingeklasen@ziggo.nl

Naar archief