Participeren in aanleg zonne-akker

Participeren in aanleg zonne-akker

Het initiatief om een zonnepanelenpark aan te leggen aan de rand van het dorp Sleen krijgt zo langzamerhand gestalte. Er is door de gemeente Coevorden een voorlopige vergunning verstrekt en ook zijn er al subsidie-aanvragen de deur uitgegaan. Dinsdagavond werd de plaatselijke bevolking bijgepraat.

In Happerei de Linde werd dinsdagavond een informatie-avond gehouden over de mogelijkheden van participatie in een aan te leggen zonnepanelenpark, aan de rand van dorp. De publieke belangstelling viel, in tegenstelling tot eerder gehouden bijeenkomsten, een beetje tegen. Slechts 15 inwoners van Sleen waren aanwezig.

Bestemmingsplan wijzigen
Het bedrijf Solar Proactive wil aan de Haarstdiek een zonnepanelenpark realiseren op een perceel bouwland. De plannen vorderen gestaag. Jeroen Prummel van Proactive geeft aan dat men de afgelopen periode niet stilgezeten heeft. Er zijn diverse onderzoeken geweest en inmiddels afgerond. Eind oktober hoopt men een concept aanvraag wijziging bestemmingsplan bij de gemeente Coevorden neer te leggen. Zodra dit concept gereed is, zal e.e.a. gepubliceerd worden via deze website of via een nieuwsbrief, zodat een ieder sneller inzage kan krijgen.
De verwachting is dat, als alles meezit, in september 2018 een begin gemaakt kan worden met de bouw en aanleg van het zonnepark in Sleen.

Solarproactive1
Christiaan Teule geeft een uiteenzetting van de mogelijkheden

Op uitnodiging van Solar Proactive was Christiaan Teule van de Stichting Natuur en Milieu Federatie Drenthe aanwezig om informatie te geven over participatiemogelijkheden voor particulieren. In hoofdlijnen zijn er eigenlijk twee mogelijkheden: obligaties of energie-coöperatie.

Obligaties of Energie-coöperatie?
Teule lichtte beide opties toe en gaf daarbij de voor- en nadelen van deze opties aan. Het is niet nieuw als er in Sleen een energie-coöperatie wordt opgezet. In datzelfde geldt ook de verkoop van obligaties. In Drenthe zijn er alle diverse energie-projecten gaande of afgerond. Genoemd werden Noordse Veld (Roden), Reestdal Energie (Zuidwolde) en Energiek Anssen.  Dicht bij huis is op 4 augustus j.l. het project Um Zunst in Noord Sleen geopend. Negen huiseigenaren hebben daar gezamenlijk een energie-coöperatie opgezet.
De grootte van een coöperatie is in feite niet zo belangrijk. De zogenaamde ''Postcoderoosregeling'' houdt in dat de deelnemers gezamenlijk panelen aanschaffen die stroom gaan leveren aan het net. De deelnemers zijn allemaal lid van dezelfde energieleverancier en nemen stroom af via hun eigen meter. Het voordeel bestaat uit de vrijstelling van energiebelasting (Regeling Verlaagd Tarief) voor de komende vijftien jaar.

Solarproactive2

Mogelijkheden onderzoeken
De komende tijd zal men in Sleen moeten kijken wat de beste optie is. De voor- en nadelen zullen naast elkaar gelegd moeten worden. Gisteravond werd een oproep gedaan om te komen tot een werkgroepje die zich bezig gaat houden met de bestudering van de mogelijkheden. Belangstellenden die hieraan hun steentje willen bijdragen worden opgeroepen zich te melden bij de secretaris van de Vereniging Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn, Roel Noordhuis (e-mail: roel.noordhuis@ziggo.nl). De werkgroep kan rekenen op steun van de medewerkers van Solar Proactive en Natuur en Milieu Federatie Drenthe. Het gaat er in eerste instantie om alle mogelijkheden te bekijken, dus Participatie breed.

Lees ook eerdere berichtgeving: Aanleg zonne-akker in Sleen (klik hier), Plan aanleg zonne-akker gepresenteerd (klik hier) en Stand van zaken (klik hier).

Verslag: Jacob Kiers
Foto's: Guido Hansman

Klik hier voor alle foto's

 

Naar archief