Oud papier GFT container Restafval container
Print

Protestante Gemeente Sleen

 

Predikant: ds. J.F. Scheffer, e-mail: ds.jitsescheffer@pgsleen.nl

Kerkelijk werker: Erika van der Laan, e-mail: e.vanderlaan@pgsleen.nl

Scriba: J. Nooitgedagt, e-mail: scriba@pgsleen.nl

Coördinator kerken en gebouwen: mw. A. Ziengs, e-mail: ziengsaukje@86@gmail.com (of via website PG Sleen)

Beheerder Ontmoetingskerk: B. Hazelaar, tel. 362216

Bankrekeningnummer: NL31 RABO 0158 175 166

Protestantse Gemeente Sleen

Contact

Protestantse Gemeente Sleen
Scriba: De Hoek 11
7843 PK Erm
T. 0591-564530
De Protestante Gemeente in Sleen omvat de dorpen Sleen, Noord-Sleen, ’t Haantje, Diphoorn, Erm en Holsloot. De Dorpskerk staat aan de Brink. De Ontmoetingskerk is te vinden aan De Koepen.
Print