Protestante Gemeente Sleen

 

Predikant: Vacant (ds. J.F. Scheffer is per september 2023 predikant in Zeeland geworden). Een pastoraal gesprek kan via de scriba aangevraagd worden; we kennen hiervoor verschillende mogelijkheden.
 

Scriba: Carolien Haan-v.d. Sluis, e-mail: scriba@pgsleen.nl.

Coördinator kerken en gebouwen: mw. A. Ziengs, e-mail: ziengsaukje86@gmail.com (of via website PG Sleen).

Beheerder Kerken (kerkrentmeester binnen college van kerkrentmeesters): P. Doek, tel. 0591-361221

Bankrekeningnummer: NL31 RABO 0158 175 166

Contact

Protestantse Gemeente Sleen
Protestantse Gemeente Sleen Scriba: De Koepen 1a 7841BT  Sleen
T. 0591-361916 E. scriba@pgsleen.nl I. http://www.pgsleen.nl

De Protestante Gemeente in Sleen omvat de dorpen Sleen, Noord-Sleen, ’t Haantje, Diphoorn, Erm en Holsloot. De Dorpskerk staat aan de Brink. De Ontmoetingskerk is te vinden aan De Koepen.