Stichting Streekeigen Sleen

De  stichting heeft de volgende doelstelling

De culturele en historische belangen in Sleen en omgeving behartigen en de kennis daarvan te vergroten. De erkenning en de betekenis van de streektaal bevorderen benevens het gebruik van die streektaal in de ruimste zin van het woord. De belangstelling voor de geschiedenis van Sleen en omgeving te stimuleren en zich in te zetten voor behoud en herstel van monumenten en andere karakteristieke waarden van de streek.

Onze website: www.streekeigensleen.nl.

Bestuur: 

G.Renting, voorzitter0591-361882
R. Zwiers-Hollander, secretaris0591-362371
J. Oosting, Penningmeester0591-362376
H.Weggemans, lid06-13563111
I. Steenbergen-Zwols, plv. voorzitter0591-361392
N. Bakker, lid0591-361783
H. Reinders, lid0591-362024
  
  
  

 

 

Contact

Stichting Streekeigen Sleen
Stichting Streekeigen Sleen Vennebroekstraat 13 7841 EG  Sleen
E. secretaris@streekeigensleen.nl I. http://www.streekeigensleen.nl

De Stichting is opgericht op 26 januari 1989 en bestaat uit een bestuur en een viertal werkgroepen. De stichting is lid van de Drentse Historische Vereniging en is sinds september 2005 gehuisvest in het Multifunctioneel Centrum De Brink in Sleen.