De vuilnisemmer

Al jaren staan er bij ons in de tuin twee van die zware, metalen vuilnisemmers. Je gooide er vroeger alles in en één keer per week kwam de vuilniswagen de emmer legen. Nog niet zo lang geleden werd één van deze emmers bij ons in `oude glorie` hersteld toen de Plastic Hero zijn intrede deed en we plastic zaken moesten gebruiken voor het scheiden van dit afval. Tussen die metalen vuilnisemmers vroeger en de aanpak nu is natuurlijk heel veel veranderd. In de loop der jaren is er bij ons een kleine milieustraat ontstaan. Naast de drie containers is er een aparte plek voor het oude papier en hangt er een tasje voor oude batterijen. In de schuur staan een aantal dozen. De ene om spullen in te zetten, die herbruikbaar zijn en wachten op de eerst volgende rommelmarkt. De tweede met afval wat naar de gemeentelijke milieustraat moet. De derde voor oud ijzer, wat mee kan naar de OMVOS. Natuurlijk gaat het glas in de glasbak en het frituurvet in de gele container ernaast. Er is een zak waar kleding in gaat, die wij niet meer dragen maar wellicht anderen kunnen helpen. De Hedera wordt samen met de buurman op dezelfde dag  gesnoeid en de kar staat klaar om het afval direct af te voeren. Want daar is de groene container niet toereikend voor. Kortom, van die twee oude vuilnisemmers is bij ons, en ik denk bij veel anderen, een mini scheidingsstation ontstaan. Al het afval heeft rond en in ons huis een eigen plek gevonden om zo goed als mogelijk alles te scheiden wat we aan afval produceren.

Dan lees ik het bericht van de gemeente, dat we het toch nog niet goed doen, in ieder geval niet goed genoeg. Naast het verbeteren van het inzamelen van oud papier wordt onder andere gedacht aan het apart inzamelen van luiers. Zo zijn er nog wel wat voorstellen, waaronder het onderzoek of het betalen voor het legen van de grijze container een optie is. Met dit onderzoek gaat de gemeente mee in de `vaart der volkeren`. In de buurgemeente Emmen kost het legen van de grijze container, vanaf januari aanstaande, zeven euro per keer. En onze grijze container is, destijds bij levering, al preventief uitgerust met een streepjescode op huisnummer.

We weten een aantal effecten van dit betalen. Vuilniszakken op een parkeerterrein langs de snelweg of gedumpt in de containers, waar kleding wordt ingezameld. Vrachtwagens vol kleding moeten daardoor worden vernietigd, omdat ze niet meer gesorteerd kunnen worden door de troep die er in zit. En er moet nog wel eens een wagen van de gemeente rijden om de vuilniszakken die op een parkeerplaats staan, op te halen. Kortom: het laten betalen door de burger voor het legen van de grijze container leidt op andere plekken tot het maken van extra kosten.

Inmiddels is de rekenkamer gestart met een onderzoek. Keurig langs de lijntjes van het beleid in ontwikkeling. Het zou mooi zijn, wanneer er veel meer gekeken wordt of er ook creatievere oplossingen zijn om het gewicht van het restafval terug te brengen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Maak de milieustraten van de gemeente voor inwoners gratis zodat daar restafval gescheiden kan worden ingeleverd. Schrijf een prijsvraag uit onder de inwoners van de gemeente op zoek naar alternatieven of vraag de verenigingen dorpsbelangen welke rol zij kunnen spelen bij dit vraagstuk. Ga na of er heel kleinschalige inbrengpunten gemaakt kunnen worden in de dorpen of kijk of de vroegere `chemo kar` nu voor restafval in ere kan worden hersteld. Inwoners laten betalen is de meest snelle oplossing maar heeft aangetoond, dat dit deels het paard achter de wagen spannen is. Kortom, gemeente Coevorden zoek naar creatieve oplossingen, betrek inwoners hierbij, veel meer dan via de enquête, voordat u die inwoners vraagt om te betalen!

Teun de Vries

Naar archief