Coronabezinning

Geert en ik hebt vandeweek oeze twiede coronavaccinatie had.  Geert zag er aorig tegenop. Hie wol gien woord hebben vanzölf, maar hie luup daags er veur met de ziel under de arm. “Zie zegt dat die twiede prik veul gevuliger is” luut e zuch ontvallen. Kleinzerige kerels. Ik zegge: “Jao man. Zie valt bij bossies flauw heb ik heurd. Veural zun vief minuten nao de prik.” Hie trök wit vort en ’s nachts haar e onrustig slaopen zee e aanderdaagsmörgens. Hie trök pas weer bij doe e het prikkie had haar. “Niks van vernummen” flusterde e zichtbaor opgelucht,  terwiel wij plaots namen op een stoel in de Ontmoetingskerk, waor op anderhalve meter van mekaar nog veul meer volk zat um heur kwarteer nao de prik of te wachten. Het was net asof de dienst zo begunnen zul. “Zul die domnee nog niet gauw kommen? ”ruup Geert net even te hard. De prooties waren er weer.

Maar daornao zat e stil. Ik ok. En in zun kerk kuj altied zo fijn even je gedachten de vrije loop laoten ... Zul ik van dizze twiede prik ok weer twie dagen minnegies wezen?.... Oh, daor zit Aaltje ok. Maarja, die zit hier elke week. ..Oh nee, in coronatied meug dat natuurlijk niet. Of toch? In Urk trökken zie zuch er niks van an……….Ik ken ok wal Slieners die nog altied in principe niet in de gereformeerde kerk kommen wilt. Zult die heur prikkie dan waorens aans halen?

Wat kleinzielig bi’j dan toch ... Wat zult wij ies eten vanaovond ... Wat hew gister had?  Stamppot rauwe andievie. ... Wij kunt vandaag wal macaronie eten. Straks even langs de winkel ... Heb’k wal een portemomnnee bij mij? Nee. Stik. Moew toch eerst nog weer hen hoes ... Wat veur kerel is dat dan? Vast ’n westerling. Wel löp non op pantoffels en met de bretels over de boezeroen in de kerk ... Jammer dat er gien muzikant zit te speulen op die zwarte piano. Haar toch mooi even kunt. Karin Heeling of zo … Nou, moej ies zien, daor hej Harm en Roelof ok. Bint dat ok al zestigers? Nee Geert, niet roepen. Zingen in de kerk mag nog niet. Ok die jongs niet ... Oh, ik moet niet vergeten dat’k oes Wilm vanaovond even bel. Hoe old is e ok al weer worden? Oh jao, hie is precies tien jaor older dan Geert. Is ok zo ... De leste maol daw hier zaten was bij de oetvaart van Tiens. Hoe lang is dat non wal al weer niet leden?  Misschien wal al tien jaor ... Oh nee, de leste maol was met de kerstreis. Toen Vocation nog zo mooi zung … Wij kunt straks vast wal weer hen de zang. De miesten bint in september wal twie maol prikt. … As wij van’t zommer nog hen ’t boetenlaand wilt, dan moew wat op de telefoon downlaoden of zulkswat.  Dat ze zien kunt daj twie prikken had hebt. Ik zul bij God niet weten hoe dat möt. Oes jong wet dat vast wal. En aans dit kaortie maar zien laoten. Daor stiet’t toch ok op? Of zul dat niet geldig wezen an de grens? ... Oes jong nuumt dit altied “de Grindtegelkerk”… Hoe wet e dat eigenlijk? Wanneer hef e hier dan binnen west? Misschien vrogger ies, toen e nog bij ’t kinderkoor was of zo ….Hoe laat is’t ? Zit wij er al ’n kwarteer? Volgens mij wal. Koman Geert, wij mugt weer hen hoes. Geert! Psst!  ……………………… Verrek. Hie slap.

Henderkien

Naar archief