Kaalslag

Omdat ik in coronatijd regelmatig tijd over heb, neem ik om van A naar B te rijden vaker de toeristische route. Dan zie je nog eens wat van de wereld dicht bij huis, is de achterliggende gedachte. En zo reed ik onlangs van Sleen via Diphoorn achterlangs naar Erm over de Marsdiek. De wereld dicht bij huis achterlangs is eigenlijk best mooi, maar wat ik dáár zag is met geen pen te beschrijven. Aan beide kanten van de weg zijn de houtwallen bewerkt met een motorzaag en is de wereld er veranderd in een ravage. Wel veertig bomen zijn er gekapt waaronder gezonde oude eiken. Ga maar kijken. De stronken staan er nog als stille getuigen van deze slachtpartij. ‘Buitenproportioneel’, zegt een inwoner van Diphoorn. ‘En met de inwoners van het dorp is op geen enkele wijze overleg gepleegd. De gemeente heeft het kappen uitbesteed aan een aannemer en het lijkt erop dat deze voornamelijk de bomen heeft gekapt die het meeste geld opleveren.’

Vreemd. Vreemd? Belachelijk! Zonder pardon en zonder overleg met dorpsbewoners hun leefomgeving vernielen slaat nergens op. En dan ook nog eens in houtwallen kappen die karakteristiek zijn voor het landschap, alsof er door de verkaveling al niet genoeg van dat landschap is verdwenen. En dat in een tijd dat elke gezonde boom telt om het CO2 probleem te tackelen.  

De gemeente denkt er anders over. Die eiken staan de biodiversiteit maar in de weg en gunnen de onderbegroeiing te weinig licht. Weg ermee dus. Bovendien was er volgens een woordvoerder sprake van achterstallig onderhoud. Het lijkt er dus op dat er met terugwerkende kracht is gekapt en dat een aantal eiken blij mag zijn dat ze 2021 hebben gehaald. Ik heb niet de indruk dat hier sprake is van verantwoord natuurbeheer met in achtneming van de cultuur-historische waarde van het landschap. Eerder dat financiële aspecten een rol hebben gespeeld. En had de gemeente wel een kapvergunning? Of kan de gemeente zichzelf kapvergunningen verstrekken naar eigen inzicht?  Hetzelfde geldt voor het Achterloo, het weggetje van Coevorden naar Plopsa Indoor, waar ik toevallig op een dag ook achterlangs reed, op weg van Coevorden naar Dalen. Daar zijn op een traject van naar schatting 2 kilometer 60 bomen gesneuveld. Moet ook achterstallig onderhoud zijn geweest met terugwerkende kracht.

Eén ding moet je de gemeente nageven. Ze willen zich volgens de woordvoerder strikt gaan houden aan de herplantplicht in het kader van de CO2 opname. Bij Coevorden wordt een bosje aangelegd ter compensatie van de gesneuvelde bomen in de gemeente. Leuk voor de Diphoorners? Ik denk dat de Diphoorners hun gesneuvelde bomen liever herdenken met een monumentale eik aan de Marsdiek. Misschien kan Adri de Fluiter daar wat mee.

Harm Jan Geugies

Naar archief