Kunstwerk

Een tijdje geleden kreeg onze badmintonvereniging het verzoek om een bijdrage, niet zijnde een creatieve bijdrage, te leveren aan een kunstwerk voor de sporthal, waarvan ook onze vereniging actief gebruiker is. Dit kunstwerk zou de kroon moeten zijn op een onlangs gerealiseerde verbouwing, in de vorm van uitbreiding van de entree en de kleedruimtes, waarvan algemeen wordt gevonden dat dit een enorme verbetering is, aangezien de faciliteiten, op met name het terrein van de kleedruimtes, nogal te wensen overlieten. Ik breng u in herinnering mijn schrijven van oktober 2007, waarin ik mijn beklag doe over de staat waarin de douches van de kleedruimtes zich op dat moment bevinden.

Jan Siebring, aannemer van de verbouwing en tevens zijnde het dagelijks bestuur van onze vereniging, was door een initiatiefcomité benaderd met de vraag om hieromtrent met de leden van gedachten te wisselen en zo mogelijk een substantiële financiële bijdrage voor de totstandkoming van het kunstwerk met de leden overeen te komen. Onze leden stonden unaniem achter het initiatief en de vergadering besloot dan ook naar draagkracht bij te dragen aan de verwezenlijking van een kunstwerk. Naar draagkracht inderdaad, want onze vereniging telt slechts 12 leden en voerde vorig jaar nog een contributieverhoging door, om de alsmaar stijgende kosten het hoofd te kunnen bieden. Jan stelde uit hoofde van zijn functie van voorzitter voor om 25 euro te doneren, stelde vervolgens als penningmeester vast dat dit bedrag, zonder bijstorting van de leden, haalbaar moest zijn en zegde in zijn hoedanigheid van secretaris toe het initiatiefcomité van onze donatie op de hoogte te stellen. Ons dagelijks bestuur functioneert uitstekend vanwege de korte lijnen .

Vorige week werd het kunstwerk officieel onthuld en wel door onze eigen Slener wethouder Geert Roeles. Waarom wethouders altijd gemeentelijke onthullingen en openingen moeten doen is mij een raadsel, maar het zij zo. Het werk hangt, als u de sporthal betreedt, meteen rechts van u aan de muur. Het is een schilderij waarop lijnen, twee ballen, ringen waaraan twee turnsters met een lichamelijke beperking hangen en een groepje sporters met incomplete armen en vloeibare voeten, staan afgebeeld. Ik moet u zeggen, ik vind dit toch wel enigszins teleurstellend. Als algemeen-adjunct van de vereniging, niet zijnde lid van het dagelijks bestuur, ben ik op persoonlijke titel, dus niet namens het dagelijks bestuur sprekend, van mening, dat er voor 25 euro toch op z’n minst ergens een klein shuttletje in het kunstwerk geschilderd had mogen worden.


Harm Jan Geugies.

Naar archief