Samen

Onlangs vond er in Sleen een nieuw evenement plaats, las ik op SleenWeb: de CaniTrail. Cani is Italiaans voor honden. Canitrailen is samen met je hond hardlopen in de natuur, met dien verstande, dat de hond in een tuigje aan een elastische lijn is verbonden met een gordel die de baas of bazin om z’n middel draagt. Meestal loopt de hond daarbij voorop en bepaalt de baas, als eeuwig remmende factor, daarachter het tempo. Je moet maar een baas hebben met een houten poot. Bij de Kibbelkoele was een traject uitgezet waarop bazen, bazinnen en honden dit plezier voor twee konden ervaren.

Canitrailen bestaat in Nederland al vanaf 2016 en is ontstaan vanuit de menselijke behoefte om met iemands grootste vriend en trouwe viervoeter, lange afstanden in de natuur over technisch lastig terrein te kunnen hardlopen. Dit heb ik niet zelf bedacht, maar staat op de website canitrail.nl. Daar staat ook dat canitrailen laagdrempelig is en een van de minst blessuregevoelige sporten voor de hond. Over blessuregevoeligheid bij over omgevallen boomstammen struikelende bazen en bazinnen wordt niet gesproken. Evenmin wordt het laagdrempelig karakter van de sport uitgelegd, hoewel ik me kan voorstellen dat de hoogte van de boomstammen of het bezitten van een houten been hier iets mee te maken hebben. Verder wordt gesteld dat canitrailen maatwerk is, persoonlijk en gewoon erg leuk om samen te doen. Samengevat staat canitrailen voor: samen hardlopen in de natuur, samen grenzen verleggen, samen op avontuur, samen conditie opbouwen en goed voor elkaar zorgen. Jammer dat ‘samen goed voor elkaar zorgen’ niet kan, anders was het samengevoel compleet geweest. In plaats daarvan had ik er aan toegevoegd: samen na afloop water slobberen en samen brokjes eten, want dat schept ook een stevige band.

Tot zover de hondenliefhebber. Nu even over de hond. Zou die de dierlijke behoefte voelen om, samen met zijn grootste vriend en trouwe remmende factor op twee benen, lange afstanden te kunnen lopen over technisch lastig terrein? Vooropgesteld dat hij begrijpt wat daarmee bedoeld wordt, denk ik het niet. Natuurlijk zijn er honden die alles goed vinden wat de baas leuk vindt. Dat heeft de baas ze geleerd. Maar ik heb ooit een hond gehad met een eigen mening. En ik weet zeker dat wij totaal ongeschikt waren geweest voor het canitrailen. Hij zou me hebben gezien als een enorm groot blok aan zijn poot. En ik veronderstel dat er veel meer honden zijn die er net zo over denken.

Harm Jan Geugies.

Naar archief