Oud papier PMD container
Print

Columns

App 1419

04 september 2019

De zon was al onder, toen het rumoer op de groepsapp begon. Hoewel, groepsapp voor buurtpreventie? Het gerucht gaat dat er rovers in het bos zitten. De scheper is ze al tegen gekomen en heeft de nodige problemen ervaren. Wat te doen in onze kleine buurtschap is de grote vraag. De groepsapp is een groot koor, dat de boodschap door geeft.

We springen even vooruit in de tijd en komen 600 jaar verder aan, in 2019. Er is zo nu en dan rumoer in de buurt. Soms zijn er zaken aan de orde die het gevoel van onveiligheid vergroten. Dus komt er een vraag van de buurtvereniging, waarin staat of ook onze straat zich zal verenigen in een WhatsApp-groep voor de buurtpreventie.

De belangstelling blijkt voldoende, want er wordt overgegaan om de groep aan te maken. Met een strak reglement waar de deelnemers zich aan te houden hebben. Mooie afspraken.

Terwijl dit alles passeert, in april, mei van dit jaar, ben ik zo om te twee weken even met mijn gedachten in 1419, ten tijde van de Toorn van Thunaer. Er zijn mooie duidelijke parallellen te zien. Want ook toen voelden buurten zich bedreigd. Er was, net als nu, onrust in de wereld. Ver weg, maar ook dichtbij.

Natuurlijk was het niet altijd koek en ei, toen. Er waren verschillen van mening, of er was wel een dorp dat even wilde bepalen hoe anderen zich moesten gedragen.

Maar toch. Als het er op aan komt, zingt het koor. De bedreiging vanuit het donker is te groot. En er wordt een beroep gedaan op iedereen om mee te doen. Om de verschillen van opvatting even ter zijde te schuiven en om samen op te trekken tegen het gevaar dat dreigt.

En dat is nu precies wat tegenwoordig vaak aan de orde is. Want ook hier in Sleen zijn we het soms niet helemaal eens met elkaar. Wil je buiten het dorp 80 km rijden of 60 was nog niet zo lang geleden een actueel thema. Op de social media werd daar nogal verschillend over gedacht. Of met de zonneakker waar de nodige weerstand tegen bestaat.

Maar komt het er op aan, dan sluiten we de rijen. We maken een groepsapp om elkaar te waarschuwen voor gevaar. We trekken samen op en zijn in staat om samen bijzondere dingen te doen. Zo’n groepsapp is een mooi voorbeeld. Ook de Wildmanrun is er een prachtig voorbeeld van. Of de tentoonstelling van de doopjurken in de Dorpskerk. Waar we als “klein” dorp samen toe in staat zijn met inzet van veel vrijwilligers.

En natuurlijk: de Toorn van Thunaer. Als deze column op SleenWeb staat, zijn we nog volop bezig met de voorstelling. Met een geweldige inzet vooral vanuit de dorpen Oosterhesselen, Zweeloo/Aalden en Sleen. Spelers, speelsters en orkestleden aan de Boksloot. Decorbouwers, verkeersregelaars, horeca mensen en kledingontwerpers en makers wat op de achtergrond. En vooral een paar mensen, die alles bedacht en geregeld hebben.

Ondanks de verschillen die er soms zijn, konden de dorpelingen in 1419 op het beslissende moment samen het kwaad de baas.

En anno 2019 zijn we in ons mooie dorp Sleen, ondanks soms verschillen van opvatting, tot veel moois in staat. Belangrijk om dat goed vast te houden!

Teun de Vries

Naar archief