Muziek in de klas

Daar stond het dan deze week, met grote letters in de krant: Akkoord: voortaan muziekles op alle Drentse basisscholen. Geweldig! Op 20 juni wordt in het Hoogeveense theater De Tamboer het Muziekakkoord Drenthe ondertekend. Vele provincies gingen Drenthe voor. De Stichting Méér muziek in de Klas hoopt op deelname van veel basisscholen. Het Platform Ambassadeurs kent talrijke vertegenwoordigers met Koningin Máxima voorop!

Verbazingwekkend dat muziekonderwijs niet (meer) vanzelfsprekend is. Muziek stimuleert immers de ontwikkeling van kinderen. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat muziek maken niet alleen leuk is, maar ook een zeer positieve invloed heeft op intelligentie, sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, doorzettingsvermogen en discipline. Door het maken van muziek wordt bij kinderen het inlevingsvermogen gestimuleerd, evenals de sociale binding en de creativiteit. Muziek helpt de jeugd talenten te ontdekken en om andere leerstof zoals taal en rekenen te verwerken.

Onze Slener muziekverening Crescendo heeft enkele jaren geleden het project “orkest in de klas” gestart. Kinderen van de bovenbouw van de basisscholen krijgen een instrument van de vereniging te leen. Vrijwilligers van Crescendo en een professionele muziekdocent, eveneens geregeld door de vereniging, verzorgen de muzieklessen. Zij zetten zich in voor de ontwikkeling van de kinderen, misschien wel uw kinderen, en zorgen voor de financiën daarvoor. Het kost de ouders niets, muziek ligt binnen het bereik van ieder kind.

Soms wordt een heus concert georganiseerd. Het is prachtig om samen muziek te maken in een orkest of band of samen te zingen, maar niets is mooier als daar dan ook een uitzinnig publiek zit dat er van geniet. De media pakken dit feilloos op met verschillende muziekprogramma’s en talentenjachten.

Het laatste optreden van de schoolkinderen in Sleen was op 30 maart tijdens het jaarlijkse showconcert dat in het teken stond van Citytrips. De entree bedroeg een schijntje, voor donateurs zelfs nog minder. De verbazing bij de vereniging was dan ook groot dat sommige ouders niet kwamen kijken en luisteren vanwege de entree en sommigen zelfs hun kind het plezier niet gunden om mee te spelen.

Lange tijd dacht ik dat het probleem van karig muziekonderwijs en (muzikale) ontwikkeling van de jeugd met name van hogerhand kwam en bij overheidsinstanties zat, maar mijn mening is bijgesteld ... blijkbaar hebben ook de ouders een rol in deze. Er ligt nog veel werk voor de ambassadeurs.

Roelie Lubbers-Hilbrands

Naar archief