Oud papier PMD container
Print

Columns

Zunnepark

26 december 2018

Het is nog niet zo lang leden dat Geert en ik een dakkapel bouwen wollen en daor bouwvergunning veur anvrugen bij de gemiente. Geert haar een mooie tiekening maken laoten deur de aannimmer, maar die wuur prompt ofkeurd. Ik weet niet precies waorum, maar het was heur niet mooi genog. Wij hebt er nog tot drie maol toe een tiekening achteran sturen moeten, veur het de ambtenaren naor de zin was en het te bouwen object gien ofbreuk dee an het aanzicht van de umgeving, of zowat hen, schreven zie. Zun dakkapellegie zul het aanzicht van dat kleine stukkie Slien waor wij woont, dus mal bedarven kunnen, en zodoende waren zie zo kritisch op allerlei bouwplannen van de burgers. Vinger an de pols dus, want een mooi darp möt ok mooi blieven.

Nou geleuf ik daor, sinds de bouw van De Goornhoek, absoluut al hielemaol niks meer van. Hoe men in vredesnaam ooit een bouwvergunning hef kunnen ofgeven veur zun groot, lomp gebouw, midden in het olde darp Slien, is mij nog altied een raodsel. En ik geleuf dat de gemiente, misschien ok wal daordeur, tegenwoordig niet meer zo moeilijk döt over een dakkapel of een carport of zulkswat. Daor kunt ze non niet meer met ankommen. En dat is nou precies waorum Geert en ik oes zörgen maakt. Want er dreigt een nog veul lillijker en lomper bouwwark an de rand van oes darp te kommen. Daor is oeze dakkapel niks bij vergeleken. IJ zult er vast wal al wat over heurd hebben: Er bint plannen um een groot zunnepark an te leggen op het Broekveld, langs de Haarstdiek. Moej je dat ies even veurstellen: ik weet niet hoeveul bunder glimmende, zwarte glasplaten op twie meter hoogte stief an’t darp. Da’s net zo hoog as een gewas mais bij de zummerdag. Waor non nog peerde graast, hazen rondhuppelt, staot straks doezenden zwarte glasplaten strak in’t gelid. Probeer je dat ies veur te stellen…..

Aj dan vanof de Joffers over de Haarstdiek richting Slien wandelt, bi’j bliede aj bij’t heidebossie bint, want dan huj er niet langer naor te kieken. En ij zult er maar wonen, daor an de rand van’t darp. Wat een “prachtig” oetzicht hej dan. Hej daor zin an met mekaar? Ja, zie zet er wat boompies veur, maar daor wordt het niet zoveul aans van.

Kiek, ik begriep ok wal dat wij in de toekomst gien gas en eulie meer hebt en er dus alternatieve energiebronnen kommen moet. Maar aw nog tien jaor wieder bint, hef elk en ien zunnepanelen op’t dak, of men hef een warmtepomp of zowat. En op zee kunt ze makkelijk windenergie winnen, zunder dat het landschap er deur antast wordt. Ok zunder dat zunnepark in’t Broekveld giet dat er wal um deur.

Wij hebt een dikke maond leden een brief in de bus kregen van de organisatie die dat zunnepark daor anleggen wil. Heb ij die ok had? En hej die brief ok goed lezen? Wij wal. Het eerste wat oes opvuul was dat e stief vol schrief- en stijlfouten stun. Geert is veur de aordigheid met een rooie pen an’t strepen gaon.

’t Was net de Drèentse vlag toen e klaor was. Maar toen muzzen wij ok nog begriepen wat nou eigenlijk de bedoeling was. Nao drie maol overlezen heb wij’t opgeven. Wat is dit veur club die in zulk knullig Nederlands oes overhalen wil um in heur project te investeren? En moet wij het aanzicht van oes darp laoten verkwanselen deur de plannen van ien zun bedrief? 

Geert zeg: “Laot ze die dinger maar achter in de Broeken henzetten. Daor hef gien mèens er last van. En de weidevogels ok niet, want die bint daor toch praktisch oetstörven. En zie wilt van de Broeklanden jao een waterbargingsgebied maken? As die zunnepanelen twie meter hoog wordt, kan er rustig zo non en dan anderhalf meter water under staon.”

Natuurmonumenten hef daor nog wal een bunder of acht van dat natte apenlaand liggen. Die bint er vast wal veur in um op die plek zun mooie, schone, klimaatvriendelijke energiebron an te leggen. Schrief heur maar ies een brief, zul ik zeggen. Moej die wal eerst even naokieken laoten deur iene die correct Nederlands schrieven kan.

Groeten, Henderkien

Naar archief