Historie

Sleener Molen Stichting

Sleener Molen Stichting

In 2012 is de Sleener Molen Stichting ‘De Hoop’ opgericht. Het doel van de stichting is om de molen zoveel mogelijk te gebruiken. Dat gebruik mag u breed zien: gewoon draaien en komen kijken, tentoonstellingen, educatieve doelen, gezellige bijeenkomsten, wandelingen enzovoorts.

Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen

Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen

Het kerkgebouw vervult een belangrijke functie in ons dorpsleven. Naast de kerkdiensten worden er onder meer concerten en tentoonstellingen gehouden. Bovenal is het een monument dat een zeer vertrouwd beeld geeft tussen de bomen op de brink. Een beeld dat we graag willen houden. Vanaf 1 januari 2013 is de Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Stichting Streekeigen Sleen

Stichting Streekeigen Sleen

De Stichting is opgericht op 26 januari 1989 en bestaat uit een bestuur en een viertal werkgroepen. De stichting is lid van de Drentse Historische Vereniging en is sinds september 2005 gehuisvest in het Multifunctioneel Centrum De Brink in Sleen.

Warming Stichting

Warming Stichting

De Warming Stichting draagt bij aan de cultuurhistorisch waardevolle landschapskenmerken in Zuidoost-Drenthe. Zij ondersteunt initiatieven die passen bij het doel van de stichting. De nadruk ligt op het dorp Sleen.

Bibliotheek