Vanaf een bankje: hoek Bommertsweg

Vanaf een bankje: hoek Bommertsweg

Aan de Bommertsweg, daar waar de Westerveld wandelroute afbuigt richting de Schaapstreek staat een nieuw bankje waar het heerlijk toeven is op deze zonnige lentedag.

foto 2.jpg

Vanaf het bankje kijk ik uit over de weilanden met onder andere een prachtige houtwal. 

foto 3.jpg

Het fluitenkruid langs de Bommertsweg bloeit uitbundig en de eerste pinksterbloemen laten hun tere bloemetjes zien langs de slootkant tegenover het bankje. Ik geniet van de stilte die telkens aangenaam onderbroken wordt door het drukke getjilp van talrijke vogels in bomen en struikgewas. 

foto 4.jpg

Achter mij bevinden zich de akkers van de boerderijen aan de Schaapstreek. Een bordje nabij het bankje verwijst naar de samenwerking tussen boer en vrijwilligers ter bescherming van de weidevogels in dit gebied. ‘Niet vrij te betreden’ staat erbij, doelend op de akkers en weiden neem ik aan. 

foto 5.jpg

Een ander bordje waarschuwt dat er, ook in dit gebied, van het vroege voorjaar tot in de zomer reekalfjes worden geboren die weerloos zijn  tegen loslopende honden. Van mij zullen ze geen last hebben, ik doe nog geen lieveheersbeestje kwaad. 

foto 6.jpg

De naam Westerveld, zo lees ik in de informatie op de ‘Klaverblad Wandelroutes’ kaart (uitgegeven door Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn), verwijst naar de veelvuldig ontgonnen heidegronden die namen kregen met het woord ‘veld’ erin. Vaak lagen deze gronden tussen beekdalen (groenlanden) en de hoger gelegen es in. 

foto 7.jpg

Ook lees ik iets over houtwallen, die ontstaan zijn doordat boeren de heideplaggen tijdens de heideontginning gebruikten om een perceelscheiding te maken. Vervolgens groeiden hier bomen en struiken op.  Als ik het wandelpad vanaf het bankje een stukje volg zie ik rechts tussen de bomen door diverse keren van deze houtwalletjes, ze vormen met elkaar een wonderschoon natuurgebied. 

foto 8.jpg

Het pad zelf is ook prachtig met veel struiken en veldbloemen en zelfs een ‘Happy Stone’, maar ook met dood hout van omgewaaide bomen die, mede door de tand des tijds, zichzelf tot ware kunstwerken hebben verheven. 

foto 9.jpg

En het mooist is misschien wel die omgewaaide boom, die niet van plan was om te sterven en uit zijn stam nieuwe bomen liet ontspruiten die stuk voor stuk fier richting de hemel groeien. 

foto 10.jpg

Kortom: het is zeer de moeite waard om deze wandelroute te volgen en te genieten van de rijke natuur om en nabij dit bankje! 

Klik hier voor alle foto's.

Verslag en foto's: Femmie Zeewuster

Naar archief