Vanaf een bankje: Groningerweg

Rond de jaarwisseling was ik op weg naar een bankje aan de Groningerweg, net buiten het dorp, maar deze bleek te zijn verdwenen. Kortgeleden was ik blij verrast om te zien dat de lege plek aan de Groningerweg weer was opgevuld met een nieuw bankje.

IMG_8357.JPG
Het is prettig om vanaf deze nieuwe bank de omgeving in je op te nemen, een prachtig gezicht op de toren van Sleen, de Holtweg tegenover mij en de mooie verschillen in landschap om mij heen. 

IMG_8361.JPG
Ik had al eens vernomen dat Dorpsbelangen een rol heeft in het beheer van de bankjes dus maar eens contact gezocht met secretaris Roel Noordhuis om hier meer over te vernemen.

Roel informeerde mij dat Dorpsbelangen inderdaad het beheer heeft over de bankjes in en rond Sleen, ze zorgen voor het onderhoud aan de bankjes, de Gemeente Coevorden levert de benodigde materialen en zorgt voor het vervoer en de plaatsing van de bankjes. Een mooie taakverdeling welke blijkbaar uitstekend werkt. 

Als je vanaf dit bankje rondkijkt valt het op dat er een lichte glooiing in het landschap te zien is, vóór mij (het oosten) loopt het licht omhoog, naar het westen gezien, in het verlengde van de Bommertsweg, loopt het licht af.

IMG_8366.JPG   IMG_8357.JPG         
Deze glooiing komt door de Sleener- of Rolderrug waar ons dorp op is ontstaan. Deze verhoging in het landschap is zo’n 60 km lang en begint in het zuiden bij Zandpol en eindigt met wat onderbrekingen in het noorden bij het Groningse Noordhorn. Het is te vergelijken met de Hondsrug maar dan iets minder hoog, smaller en minder scherp begrensd. 

Op oude kaarten is te zien dat de Groningerweg eerder een ander verloop heeft gehad. Ter hoogte van waar later de voormalige Burgemeesterswoning aan de Menso Altingstraat 21 is gebouwd, ging de weg schuin naar links, recht de es op om ergens een stukje links van mij op de Groninger akkers weer op het huidige verloop uit te komen. Tijdens de bouw van de Burgemeesterswoning is het begin van de weg iets verplaatst, daar waar nu nummer 23 is.

tekening.png
Bron: Topotijdreis.nl – situatie omstreeks 1940, bestaande tracé Groningerweg ingetekend

IMG_8359.JPG
Door een latere ruilverkaveling begin jaren '60 is dit deel van de weg in westelijke richting verschoven en geasfalteerd zoals we het nu kennen. Waar het bankje nu staat werd eerder ook wel Koeakker genoemd.

Foto 1.jpg
Foto Henk Reinders uit Emmen – gemaakt eind jaren 60 vanaf de Menso Altingstraat ongeveer in de richting van het bankje, het oude tracé van de Groningerweg is verdwenen. Rechts een deel van ‘Het Holt’.

Al in de zeventiende eeuw voerden verschillende routes vanuit Coevorden naar Groningen. De routes zijn duidelijk te zien op een door Cornelis Pijnacker in 1634 gemaakte kaart van Drenthe (een artikel hierover staat ook in de laatste uitgave van Oes Eigen Streek van Stichting Streekeigen Sleen)

Foto 2.png
Bron: Wikipedia, fragment van oude kaart van Drenthe uit 1934

Eén van de routes ging via Erm, Sleen, Schoonoord en Rolde verder naar het noorden, aangenomen wordt dat in Sleen dit via de Groningerweg en Heirweg ging. Andere mogelijkheden waren via Benneveld en Zweeloo naar Schoonoord of vanuit Erm naar Emmen en dan via de Hondsrug naar Groningen. De oude Groningerweg is heel lang niet meer dan een zandweg geweest maar deze had dus wel een interlokaal karakter. De straat heeft aan dit verleden dan ook vast zijn naam te danken denk ik. Toch kon je in die tijd niet van een weg spreken, het is niet meer geweest dan een wagenspoor of een aantal daarvan naast elkaar. Er was veel handelsverkeer naar het noorden en ook de postkoets deed zijn intrede, het kostte bijna een volle dag reizen van Coevorden naar Groningen.

IMG_8379.JPG IMG_8368.JPG
Bedenk deze rijke historie eens als je op dit bankje zit.

Klik hier voor alle foto's!

Verslag en foto's: Gerrie Kramer

Naar archief