Slener in de spotlight: Janny en Dick

Olifanten, tsunami’s, madeliefjes en pissebedden; het is allemaal natuur! 

 

Betrokken bij natuur en omgeving.

Zo zou je Janny Hummel en Dick Haverkamp kunnen omschrijven. Haverkamp geboren in het bosrijke Veluwse Epe, sjouwde als kind al met dennenappels, mossen en paddenstoelen. Insecten werden met een druppeltje ether in een glazen aspirinebuisje gestopt om beter te kunnen bekijken. Hummel zette haar eerste stapjes in het Friese Haulerwijk, omgeven door landerijen, vaarten en sloten. Zij koesterde kikkervisjes en stekelbaarsjes in jampotten en weckflessen en was veel rondom en op het water te vinden op eigen gebouwde vlotten. Beiden beijveren zich al heel wat jaren voor het IVN, wat staat voor: Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid. Sleen valt onder de afdeling  Emmen en omstreken en telt 150 leden/ donateurs. Landelijk telt de club zo’n 18.000 leden verdeeld over 174 plaatselijke afdelingen.

De oorsprong van het IVN is te vinden in de ‘Bond tegen Verontreiniging van Stad en Land’ een burgerinitiatief opgericht in 1938. Destijds leefde de gedachte al dat we zuinig moesten zijn met onze leefomgeving en natuur. De huidige organisatie is onderverdeeld in een vereniging en een stichting. De stichting is in het leven geroepen voor werknemers in vaste dienst, de vereniging is bedoeld voor het ledenbestand. Een dergelijke samenstelling kan nog wel eens wrijving opleveren, zo niet binnen deze club, hier is sprake van een goede verhouding tussen beide partijen die elkaar ondersteunen en respecteren.

Kennis en beheer
Lid zijn van het IVN bestaat voor Janny en Dick niet uit een stil lidmaatschap met een jaarlijkse contributie (€ 17.50). Nee, integendeel. Beiden ondersteunen volledig de doelstellingen van de organisatie. Om die boodschap goed door te kunnen geven hebben beide spotlighters cursussen gevolgd en mogen zich gediplomeerd IVN-natuurgids noemen en excursies organiseren voor jong en oud. Bewust benadrukt Janny dat je juist de jeugd moet betrekken bij natuur en milieu. Oh zo belangrijk voor de toekomst. Elke maand wordt er dan ook een natuuractiviteit georganiseerd voor kinderen van 6 tot 12 jaar, onder de naam: ‘Scharrelkids.’ Gelukkig wordt in Drenthe op de basisscholen ook veel aandacht besteed aan natuureducatie. Een onlangs gehouden excursie in de Emmerdennen met 210 kinderen, verdeeld in kleinere groepjes onder leiding van IVN natuurgidsen en schoolbegeleiders, heeft veel lof geoogst. Als thuis dan verteld wordt dat de zwamvlok verantwoordelijk is voor de zogenaamde ‘heksenkring,’ je vliegenzwammen kunt vinden onder berkenbomen, dat eekhoorntjesbrood zich beter thuis voelt bij beuk en eik en dat er heel, heel veel soorten mos zijn maar dat haarmossen het mooiste zijn, dan heb je veel gewonnen.

Ook kennis van vogels geeft veel voldoening. Veel natuurorganisaties maken dan ook graag gebruik van de vogelsite www.vogelvisie.nl. Maandelijks organiseert IVN Emmen e.o. een natuuravond, een lezing over een interessant ‘natuurlijk’ onderwerp evenals een excursie georganiseerd door en onder leiding van natuurgidsen in de Drentse natuur. (Zie voor meer informatie de website van IVN Emmen).

 

Maar ook anderen dragen hun steentje bij. Tijdens de onlangs gehouden landelijke Natuurwerkdag georganiseerd in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe en Staatsbosbeheer hebben tientallen vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om in de omgeving van de Kibbelkoele een stukje heide weer zichtbaar te maken. Opslag van berk, eik, en vliegden dienen het veld te ruimen om de Drentse jeneverbes weer een kans te geven. Staatsbosbeheer laat weten bij monde van de heren Kruithof en Haaksman ook blij te zijn met de Slener- Bushbikers die zich ook niet onbetuigd laten in het jaarlijks onderhoud met het zagen en snoeien van woekerend geboomte langs de 32 km lange MTB-route door het Sleenerzand. Ook de vrijwilligers die de vogelnestkastjes verzorgen en de broedresultaten bijhouden dragen hun steentje bij en niet te vergeten de vrijwilligers die bosonderhoud verrichten in het Sleenerzand in de omgeving van De Kiel. Chapeau voor al deze flora- en faunabeheerders.  

Duurzaamheid
Er wordt ook gewezen op de ontwikkeling van ‘duurzaamheid’ binnen het IVN. Natuur wordt niet alleen maar gekoesterd. Er is meer aan de hand op onze aardbol. Neem bijvoorbeeld de misdadige oerwoudkap, de plasticvervuiling in de oceanen, gif in ons leefmilieu, klimaatverandering en ga zo maar door! Hier ligt een belangrijke taak om met name de jeugd te stimuleren hier mee bezig te zijn. Naast de kwaliteiten van natuurgidsen is er behoefte aan meer onderricht over duurzaamheid. Natuurlijk  blijft het ijsvogeltje, de paddenstoel en groen van belang maar daarnaast dienen we zeker met elkaar te zoeken naar een leefwijze die de natuur in evenwicht houdt. Hier wordt naarstig aan gewerkt binnen het IVN en andere natuur- en milieuorganisaties.  

Soms zie je door de bomen het bos niet meer!
Het postzegeltje Nederland telt meer dan vier miljoen leden, abonnees en donateurs van diverse natuur- en milieuorganisaties, verdeeld over vele clubs, stichtingen en verenigingen enzovoorts. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de 12 Landschappen vormen hierbij wel het leeuwendeel. Tussen deze laatstgenoemden is gelukkig een begin ontstaan voor meer samenwerking. Dan is daar nog Greenpeace met 466.000 en het Wereld Natuur Fonds met 800.000 begunstigers.

Maar waar moet je nu lid van worden, een keuze maken is niet zo eenvoudig door de vele andere aanbieders van natuur, milieu en dierenwelzijn organisaties waar ook het IVN toebehoort. Nu en dan zie je door de bomen het bos niet meer. Keuzes worden vaak bepaald  door uiteenlopende interesses en opvattingen. De een heeft meer met insecten en vlinders, de ander met zeehonden, straathonden, weidevogels, uilen, roofvogels, zwaluwen en er zijn ook die gaan voor dier, plant, bos, vis en waterfauna enzovoorts. Evenals voor- en tegenstanders van jacht en faunabeheer.  

 

PS: Voor meer informatie, neem contact op met onze dorpsgenoten: Dick Haverkamp 0591-531969, Janny Hummel 0591-362155. Of neem een kijkje op de website: www.ivn.nl/emmen-en-omstreken

Bekijk hier alle foto's.

Naschrift:        

Natuur in een ander perspectief!

Natuur is niet altijd lief en aaibaar. Denk aan verwoestende orkanen, overstromingen, sprinkhanenplagen, dodelijk giftige planten en paddenstoelen. Dieren kunnen onderling ook wreed en nietsontziend zijn. Bijvoorbeeld, marterachtigen die hele duivenhokken killen, ijsberen die hun jongen doden, kraaien die met drie-vier tegelijk jonge haasjes de ogen uitpikken, vossen die kippenhokken uitmoorden, agressieve nijlganzen die kleiner waterwild onderdrukken en laten verzuipen. Reebokken die met hun dolkgewei (spitser) soortgenoten dodelijk verwonden. Ook dit is onderdeel van de natuur!    

Tekst: Ben Offringa
Foto’s: Guido Hansman

Naar archief