Gebruiksvoorwaarden 

 

Door berichten te plaatsen op sleen.nu stemt u in met de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat het prikbord voor iedereen werkt en blijft werken.

Gebruik van het prikbord op www.sleen.nu

Bij het plaatsen van een bericht: 
• niet handelen in strijd met enige wetgeving of onze regels en beleid inzake verboden inhoud; 
• geen valse identiteit aannemen met het doel anderen te misleiden; 
• geen onjuiste of misleidende informatie verstrekken; 
• geen auteursrechtelijk beschermd materiaal (plaatjes of tekst) plaatsen zonder uitdrukkelijke toestemming van de wetmatige eigenaar; 
• geen virussen of andere technologie verspreiden die het prikbord of de belangen of het eigendom van gebruikers van het prikbord kunnen schaden; 
• de infrastructuur van het prikbord niet onredelijk belasten of de goede werking van het prikbord verstoren; 
• niet enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden; 
• geen informatie verzamelen over anderen zonder hun toestemming (inclusief email-adressen); 

Aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord de stichting SleenWeb niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op het prikbord afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van het prikbord. Zonder uitdrukkelijke toestemming van gebruikers zullen wij geen persoonlijke informatie verkopen of verhuren aan derden voor marketingdoeleinden. Wel kunnen wij verplicht worden om persoonlijke gegevens bekend te maken om te voldoen aan wettelijke vereisten, voor het afdwingen van ons beleid, om te reageren op claims dat een plaatsing of andere inhoud strijdig is met rechten van derden, of ter bescherming van de rechten, eigendom of de veiligheid van derden. 

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met de stichting SleenWeb via prikbord@sleen.nu


Het prikbord is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank en het leefbaarheidsfonds Vitaal! van Woonservice