Stichting Behoud Monumentale Kerk

Het monument, de kerk
Het kerkgebouw vervult een belangrijke functie in ons dorpsleven. Naast de kerkdiensten worden er onder meer concerten en tentoonstellingen gehouden. Bovenal is het een monument dat een zeer vertrouwd beeld geeft tussen de bomen op de brink. Een beeld dat we graag willen houden.

Behoud en onderhoud
Voor het onderhoud en behoud van de kerk moet er veel gebeuren. Het zal een ieder duidelijk zijn dat de lasten voor een monumentaal kerkgebouw hoog zijn. Zo hoog dat het de draagkracht van een kleine kerkgemeente te boven gaat. Omdat de kosten die het instandhouden van dit monument met zich meebrengt niet door een kerkelijke gemeente alleen kunnen worden opgebracht is een stichting opgericht. Deze stichting heeft als naam: Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen.

Om er zeker van te zijn dat het karakteristieke beeld ook in de toekomst in goede staat behouden blijft, roepen wij u op tot een financiële ondersteuning U kunt dit doen door een bijdrage te storten op een speciaal daarvoor geopende bankrekening. Gelden uit dit fonds zullen te allen tijde uitsluitend gebruikt worden voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Donateur worden
De Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen nodigt alle belangstellenden uit om bij te dragen in het onderhoud van dit monumentale gebouw, door als donateur de stichting te steunen met een (jaarlijks) financiële bijdrage. Daartoe kunt u gebruik maken van een aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij het secretariaat: Vennebroekstraat 40, 7841 ED Sleen, telefoon: 06-15572296.

Bestuur
Gezinus Hilbrands (Sleen), voorzitter
Geertje Meijer (Sleen), secretaris
Dirk Dijkstra (Sleen), penningmeester
Coba Klein-Eising (Diphoorn), lid
Jennie Wilting (Erm), lid

Bankrekening: (Rabobank)
NL07 RABO 0116 4568 68 EUR
Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen

ANBI informatie
Klik hier voor het jaarverslag 2023

Contact

Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen
Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen Vennebroekstraat 40 7841 ED  Sleen
E. sbmkerksleen@gmail.com

Het kerkgebouw vervult een belangrijke functie in ons dorpsleven. Naast de kerkdiensten worden er onder meer concerten en tentoonstellingen gehouden. Bovenal is het een monument dat een zeer vertrouwd beeld geeft tussen de bomen op de brink. Een beeld dat we graag willen houden.

Vanaf 1 januari 2013 is de Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.