MFC blikt terug: duurzaamheid centraal

MFC blikt terug: duurzaamheid centraal

2015 is voor MFC 'De Brink' toch wel het jaar van de duurzame aanpassingen geworden. Dankzij financiële steun van “de vrienden van het MFC” en eenmalige subsidies van Rabobank Borger-Klenckeland, Woonservice en het Oranjefonds zijn de MFC vrijwilligers in staat geweest om een aantal aanpassingen te doen in het gebouw.

Die aanpassingen moeten er voor zorgen dat het energieverbruik en de kosten van energie, drastisch omlaag gaan.

Er is een glazen schuifwand geplaatst tussen het oude gedeelte van het MFC en de ontvangstruimte, zodat er geen trek van warme lucht is naar het slecht geïsoleerde, oude gedeelte van het MFC. Verder is er geïnvesteerd in een nieuwe bediening van de CV voor alle zalen. Per zaal kan nu van tevoren ingesteld worden wanneer het warm moet worden en misschien nog wel belangrijker, wanneer de verwarming in de betreffende zaal weer uit kan.

Afgelopen nazomer is de dakbedekking rondom de 'piramides', de nieuwbouw, vervangen. De oude bedekking was slecht en regelmatig waren er lekkages. Dit is vakkundig verholpen.

Verder heeft het MFC afgelopen jaar twee nieuwe vaste huurders gekregen, te weten Kapsalon Josiene en Uitvaartzorg Louissen.

Ook in 2016 gaat het bestuur weer volop aan de bak om de exploitatie van het MFC toekomstbestendig te maken. Dit gaat niet zonder de fantastische inzet van een grote groep vrijwilligers. Deze mensen zijn wekelijks aan het klussen, schoonmaken, doen bardienst of zijn gastvrouw/gastheer bij evenementen. Het bestuur wil deze vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

Vergadering of feestje?
Wilt u een bijeenkomst organiseren, een vergadering houden of een feestje vieren? Voor al deze zaken kunt u uitstekend bij het MFC de Brink terecht. Informeer bij één van de bestuursleden naar de mogelijkheden hiervoor.

Verder wenst het bestuur u goede Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2016 toe!

Meer informatie is te vinden op de pagina van MFC De Brink.

Naar archief