Whatsapp om veiligheid te vergroten in Sleen

Whatsapp om veiligheid te vergroten in Sleen

Whatsapp om de veiligheid binnen een buurt te vergroten. Ook in Sleen zijn al verschillende initiatieven hiervoor genomen. Kort geleden nog in de buurt De Flinten. Hier werd onlangs een inwoner bedreigd door een woninginbreker. Buurtvereniging Batingestraat-Westrupstraat is al enkele maanden geleden met zo'n initiatief gestart.

Sinds oktober hebben de leden van de buurtvereniging Batingestraat-Westrupstraat al een burger alert ingesteld via een WhatsApp groep. De bedoeling hiervan is om buren en straatbewoners een extra gevoel van veiligheid te geven door met elkaar alert te zijn op verdachte of zelfs spoedeisende situaties.

Onderling elkaar zo snel mogelijk informeren kan enorm veel schelen bij spoedgevallen of juist weer handig zijn voor eventuele burger alerts die door de politie worden uitgegeven. "Onze burger alert groep telt 12 actieve leden van verschillende huishoudens", vertelt de woordvoerder van de buurtvereniging. "Al met al kijken deze mensen om naar alle andere medebewoners van de buurtvereniging, waarbij in totaal ongeveer 30 woningen en hiermee huishoudens in geval van nood worden bijgestaan. Het liefst willen we iedereen toevoegen, echter beschikt niet iedereen over een mobiele telefoon, WhatsApp of de kennis om dit te gebruiken."

Burgernet
Onlangs werd er in Sleen een inbrekers tweetal betrapt door twee inwoners van Sleen die een wandeling maakten. De meeste mensen kregen pas het politiebericht van Burgernet zo'n twee en half uur na de inbraakpoging. "Via het sociale netwerk werden wij door een lid van onze groep een uur na het voorval geïnformeerd. Hierin ontbrak echter wel de informatie van de auto, maar het was vele malen sneller dan Burgernet. Als de heren die de heterdaad melding hadden gedaan aangesloten waren bij het burgerinitiatief en ook de wijkagent hiervan op de hoogte werd gesteld kon er veel eerder gerichte informatie worden verstrekt."

Plan voor Sleen
De buurtvereniging ziet een groter burgerinitiatief in Sleen wel zitten. Hierbij dient ook de wijkagent en de gemeente Coevorden betrokken te worden. "Ons voorstel wat we aan alle buurtverenigingen in Sleen willen doen is om per buurtvereniging een burgeralert naam en vervolgens groep via WhatsApp aan te maken met actieve leden hierin. Stel dat er 15 buurtverenigingen een burgeralert voor hun eigen buurt oprichten dan spreken we al snel over 450 of meer huishoudens." De buurtvereniging is inmiddels bezig dit plan verder uit te werken.

Naar archief