Aanleg persleiding rioolwater start maandag

Aanleg persleiding rioolwater start maandag

Tussen Schoonoord en Sleen zijn de voorbereidingen begonnen voor het aanleggen van een persleiding voor rioolwater. Het waterschap Vechtstromen begint maandag met een boring om deze pijp op 14 meter diepte onder Noord-Sleen en de snelweg N381 (Emmen-Drachten) door te trekken.

Om een 11 kilometer lange persleiding tussen Schoonoord en Sleen te kunnen aanleggen wordt in opdracht van het waterschap onder de provinciale weg N381 en de rotonde Noord-Sleen een gestuurde boring uitgevoerd tot ruim 14 meter diepte en met een lengte van ca. 800 meter. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 14 tot en met donderdag 17 december 2015.

De gestuurde boring bestaat uit drie fasen: de pilotboring (voor het bepalen van de richting), het verruimen van het boorgat en tenslotte het trekken van de meer dan 800 meter lange persleiding. De persleiding krijgt een doorsnede van 400 mm.

trace_persleiding.png

Het tracé
Het tracé van de persleiding kruist de N381, een provinciale weg die verdiept is aangelegd. Vanuit de provincie is de eis gesteld, dat de weg tijdens de werkzaamheden open moet blijven. Daardoor is een gestuurde boring de enige oplossing om de persleiding aan te leggen. De persleiding wordt op meer dan 14 meter diepte aangelegd. Dit vereist nauwkeurig werken, te meer daar de persleiding een leiding van de Gasunie kruist. Ook wordt onder de rotonde van Noord-Sleen door geboord.

Project onderdeel verbetering rioolwaterzuivering Sleen
Er is in 2015 en 2016 bijna 3 miljoen euro geïnvesteerd in de verbetering van de rioolwaterzuivering (rwzi) in Sleen. Tegelijkertijd wordt in Schoonoord een gemaal gebouwd en een persleiding naar de rwzi in Sleen aangelegd. Daarna wordt de rioolwaterzuivering in Schoonoord opgeheven.

persleiding 2.jpg

Planning
Naar verwachting start de boring op maandagmorgen 14 december 2015 aan de Dorpsstraat in Sleen. Na 800 meter bereikt men het uittredepunt aan de Middelesweg (vlakbij de Rusingweg) in Noord-Sleen. Het trekken van de persleiding wordt op donderdag 17 december uitgevoerd, ook deze werkzaamheden starten in de ochtend.

Naar archief