Zuidenveldcompetitie: deelnemers gezocht

Zuidenveldcompetitie: deelnemers gezocht

In het MFC in Sleen werd woensdag weer een informatie-avond over het Zuidenveldfestival 2017 gehouden. Dit was al weer de derde bijeenkomst. De vierde en laatste avond vindt plaats op 19 april in De Deel. Voorzitter van het plaatselijk organisatiecomité, Roelie Lubbers, gaf de stand van zaken weer.

Ongeveer honderd inwoners van Sleen en omgeving waren naar het MFC in Sleen gekomen voor een informatie-avond over het naderende Zuidenveldfestival. De plaatselijke commissie, onder aanvoering van Roelie Lubbers-Hilbrands, gaf openheid van zaken ten aanzien van de organisatie van het grote evenement dat op 6, 7, 8 en 9 juli in Sleen wordt gehouden. De commissie is sinds afgelopen zomer ambitieus aan het werk geslagen toen bleek dat de jaarlijkse Zuidenveldtentoonstelling in de overige kernen haarscheurtjes begonnen te vertonen. In Odoorn was nauwelijks sprake van een Zuidenveldsfeertje: er was o.a. geen optocht en ook de Achtkampcompetitie stond niet meer op het programma.

Sleen wil iZuidenveld11n 2017 weer de draad oppakken en een basis neerzetten voor de komende jaren. Middels een groot aantal nieuwe programma-onderdelen wil men het publiek zo breed mogelijk laten kennismaken met dit fenomeen. Daarom zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud.


Roelie Lubbers gaf aan dat het nu definitief is dat de Zuidenveldactiviteiten in Sleen midden in het dorp zullen plaatsvinden. Dat wil zeggen op de oude voetbalvelden bij de brandweerkazerne, de Brink en rondom het MFC.
De plaatselijke bevolking is inmiddels volop bezig met de voorbereidingen. Op diverse locaties wordt gebouwd aan bogen, wagens en straatversiering. Lubbers kon bekend maken dat er inmiddels 19 straatversieringen, 5 bogen, 10 praalwagens + 7 wagens uit de Zuidenveldkernen en 2 acts voor de Midnightwalk aangemeld zijn.Night of the Sliener Proms
De Zuidenveldfestiviteiten worden ingeluid met een zogenaamd opwarmprogramma. Op 17 juni vindt in de manege in Sleen de  ''Night of the Sliener Proms'' plaats. Rondom een groot orkest zullen allerlei Sleners optredens verzorgen. In 2009 was dit een fantastisch openingsonderdeel van de Zuidenveldtentoonstelling. De organisatie hoopt op een evenaring ervan. Inwoners, die willen deelnemen kunnen zich hiervoor nog aanmelden.

Zuidenveld10

Thema
Het Zuidenfestival in Sleen heeft per dag een thema meegekregen. Reeds op de donderdagavond wordt een begin gemaakt met ''de opening''. Tijdens deze avond vindt de prijsuitreiking van straatversieringen, de bogen en de tuinversieringen plaats.

De dag erop staat in het teken van ''Kind en dier''. Er vindt een scholenproject voor leerlingen van de basisscholen uit Sleen, Erm en Noord-Sleen plaats. Verder zijn er veekeuringen en een concours hippique. 's Avonds vindt de optocht van praalwagens plaats. Natuurlijk is er na afloop feest in de tent m.m.v. de band Level Up en bestaat de mogelijkheid voor een Midnightwalk. De lichtroute is die avond te voet te volgen. Onderweg krijgen de bezoekers te maken met allerlei muzikale activiteiten, acts en eten en drinken.

Zaterdag 8 juli is het thema ''sport & spel'', met een gaming event, de wildmanrun, een keetcompetitie, een bridgetoernooi en keuringen en een concours hippique. 's Avonds treden de band Saints 'n Sinners en dj Peter Hermans op.

Het festival wordt 's zondags afgesloten met een kerkdienst, concours d'egance automobile, een Barrel Food Truck Fest, Heel Zuidenveld bakt en een puzzelrit. Dat alles onder het thema ''sfeer & familie''.

Tijdens het Zuidenveldfestival is er een foto-expositie van Stichting Streekeigen Sleen en zijn de Dorpskerk en de molen de Hoop voor het publiek geopend. 

         Zuidenveld12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Om vijf uur wordt het Zuidenveldstokje overgedragen aan Dalen, waar in 2018 het evenement plaatsvindt.

Zuidenveldcompetitie nieuwe stijl
Tot en met 2014 was er tussen de acht deelnemende kernen een Achtkampcompetitie met vele onderdelen. In Sleen wil men deze competitie nieuw leven inblazen onder de noemer Zuidenveldcompetitie nieuwe stijl. Iedere kern levert per onderdeel 2 tot 4 deelnemers. Daarnaast is er vrije inschrijving op de diverse onderdelen. Er wordt gestreden om een nieuwe Zuidenveldbokaal, die door de gemeente Coevorden is aangeboden.

De onderdelen, die meetellen voor deze competitie zijn: Praalwagens, Keuringen en concoursen, Wildmanrun, Game event Fifa, Bridgetoernooi, Heel Zuidenveld bakt, Puzzelrit en Concours d'Elegance. Als aanvulling wordt een Keetcompeititie georganiseerd door de jongerengroep TVP (Tied veur Pils).

De plaatselijke commissie deed in het MFC een oproep aan Sleners, die voor de Zuidenveldcompetitie het dorp willen vertegenwoordigen. Roelie Lubbers hoopt, dat een sterk team de wisselbokaal voor Sleen in de wacht kan slepen. Aanmelden kan dus bij de plaatselijke commissie.
Deelnemers aan de Wildmanrun kunnen zich vanaf heden aanmelden op de speciale website www.wildmanrun.nl.

Warming up op Koningsdag
Koningsdag 2017 staat in Sleen in het teken van het Zuidenveld. Op 27 april a.s. wordt een warming-up-programma gedraaid, waarbij de traditionele onderdelen zeskamp, klimara en markt in het teken van het festival staan. Zo wordt een lintendameverkiezing gehouden en is er een kleindierenkeuring. De zeskamp wordt door de zuipketen georganiseerd.

Natuurlijk kost een dergelijk festival veel geld. Begroot is een bedrag van ruim 120.000 euro. Momenteel is er bijna 50.000 euro binnengehaald. Dit geld komt voornamelijk uit de opbrengsten van de verloting en de huis-aan-huiscollecte.Op het programma staan op korte termijn nog het benaderen van sponsoren en crowd-funding.

Of de begroting dan sluitend zal zijn, wordt tijdens de volgende informatie-avond op 19 april bekend. De plaatselijke commissie gaat voortvarend en enthousiast te werk en is positief gestemd. Ook zijn de inwoners inmiddels druk in de weer om in juli goed voor de dag te komen.

Meer informatie, programma en aanmeldingsmogelijkheden: klik hier voor de website van Zuidenveld Sleen

Tekst: Jacob Kiers
Foto's: Henk Steenbergen

Naar archief