Er zijn koeien!

Er zijn koeien!

Woensdagavond vond in MFC De Brink de officiële aftrapbijeenkomst van het Zuidenveldfestival 2017 plaats. Een Drents kwartiertje na 20.00 uur nam de voorzitter van het Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen (PCZS) Roelie Lubbers het woord om de 113 aanwezigen te informeren over de plannen en ideeën over het Zuidenveldfestival 2017.

De aanwezigen waren al in de stemming gebracht door een fotopresentatie van de diverse Zuidenveldtentoonstellingen door de jaren heen. Omdat het comité nog in de brainstormfase zit, is er nog niet zoveel concreet. Het staat vast dat het festival wordt gehouden op 7, 8 en 9 juli 2017. Niet de gebruikelijke vijf dagen dus, maar een lang weekend. De locatie en het programma staan echter nog niet vast. Het comité heeft geen eigen website, maar PR wordt gemaakt via SleenWeb, Erm.nu en Noord-Sleen.nl. Wel is er een Facebook pagina en wordt er gebruik gemaakt van andere social media.

Na het voorstellen van de leden van het PCZS en een stukje Zuidenveldgeschiedenis nam Roelie de aanwezigen mee door een mogelijk programma, bedoeld voor jong en oud, waarbij het de bedoeling is dat het beste en mooiste van Sleen tentoongesteld wordt aan zoveel mogelijk mensen. Er wordt geprobeerd om een Zuidenveldcompetitie te organiseren, als vervanging van de ietwat gedateerde achtkampcompetitie. Naast een aantal traditionele elementen, zoals de veekeuringen en concoursen, kunnen er een aantal nieuwe elementen toegevoegd worden, zoals een bridgetoernooi, heel Zuidenveld bakt, een military te voet en een concours d’élégance (mooie mensen in mooie auto’s). Zo zijn er ideeën genoeg. Uiteraard kwam ook het financiële plaatje ter sprake.

Na de pauze mochten er opmerkingen gemaakt, vragen gesteld en ideeën geopperd worden. Waarbij een belangrijke conclusie was dat er ook koeien bij het Zuidenveldfestival aanwezig zullen zijn. Want zeg nou zelf, een Zuidenveldfestival zonder koeien is als de Sleener toren zonder haan. Dat lijkt nergens op.

Nadat er geen opmerkingen meer waren, bedankte Roelie alle belangstellenden en nodigde zij hen uit voor een borrel. Meer informatie over het Zuidenveldfestival 2017 wordt gegeven op de jaarmarkt van het evenementenweekend van de Stichting Promo Sleen dat gehouden zal worden op 26 en 27 augustus a.s. Wordt vervolgd. 

Verslag en foto's: Ton Haan

Naar archief