Zuidenveld Sleen: informatieavond op 22 juni

Zuidenveld Sleen: informatieavond op 22 juni

Nog dik een jaar en dan is het weer zover: Zuidenveld in Sleen. Dit grootse evenement dat het hele dorp op de kop zet, vindt plaats op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juli 2017. Het Zuidenveld is een traditie. Van een oorspronkelijke landbouwtentoonstelling is het uitgegroeid tot een cultureel en sportief streekgebeuren met veel amusement. Eens in de 8 jaar is Sleen de organiserende kern in het Zuidenveld. En dan laat het dorp zich van haar mooiste en beste kant zien.

Het Plaatselijke Comité Zuidenveld Sleen schrijft het volgende:

"Het Zuidenveld heeft een rijke geschiedenis die is ontstaan in 1920, maar eigenlijk daarvoor al geworteld is. De laatste paar jaar beleeft het gebeuren wat lastige tijden. Zo ook dit jaar in Odoorn, waar het evenement op 8, 9 en 10 juli plaats vindt. "Zo'n prachtig buitenevenement kan alleen maar voortbestaan wanneer constant vernieuwing optreedt wat betekent dat soms oude tradities overboord gezet moeten worden. Creativiteit, lef en enthousiasme zijn daarom erg belangrijk.

Voor de organisatie van het Zuidenveld is een overkoepelende vereniging actief die de activiteiten als veekeuringen en paardenconcoursen organiseert. Daarnaast heeft elke kern een plaatselijke stichting die eens in de 8 jaar de activiteiten in het dorp organiseert. De plaatselijke commissie in Sleen straalt van energie en enthousiasme en is van mening dat met nieuwe elementen voor alle inwoners een prachtig festival kan worden neergezet. 

optocht wagens 2009 deel 1

Van midden jaren '70 tot vorig jaar was de rode draad van het Zuidenveld de achtkampcompetitie. Wij zijn van mening dat een bepaalde vorm van strijd tussen alle kernen de betrokkenheid vergroot. De onderdelen van de competitie kunnen jaarlijks wijzigen en kunnen van velerlei aard zijn. Wij hebben hiervoor legio ideeën.

Het laatste Zuidenveld in Sleen was in 2009. Alle straten in het dorp waren prachtig versierd, er stonden mooie erebogen en de optocht van praalwagens trok duizenden bezoekers. De feesten in de tent waren onvergetelijk, evenals de barbecues en borrels op kleine schaal in de buurten. En wat te denken van de Sliener Night of the Proms? Het kostte allemaal wat voorbereiding, maar de voldoening was enorm en de (nieuwe) contacten en vriendschappen onbetaalbaar. 

sliener proms.jpg

Om in 2017 wederom op een zeer geslaagd Zuidenveld feest terug te kunnen kijken, is het zaak dat de voorbereidingen vroeg starten. Daarom houden we een eerste informatieavond, en wel op woensdag 22 juni 2016 om 20.00 uur in MFC De Brink in Sleen. 

Iedereen is uitgenodigd. Het is zeker handig dat in elk geval van alle buurten enkele personen aanwezig zijn. 

Het plaatselijke comité Sleen zal uitleg over het Zuidenveld geven en haar visie en ideeën voor 2017 presenteren. Vragen, ideeën en suggesties zijn van harte welkom. Daarna zullen beelden worden getoond van Zuidenveld 2009 om alvast helemaal in de stemming te komen. 

Graag zien wij u op 22 juni aanstaande in MFC De Brink.

Plaatselijke Comité Zuidenveld Sleen: Roelie Lubbers (voorzitter), Richard Nieborg (secretaris), Henk Schepers (oud-penningmeester), Jan Regtop - Grietje Regtop (nieuwe penningmeester), Gerard Aalderink, Lianne Zwaan, Sandra Katerberg, Gert ten Hool, Henk Steenbergen."

Naar archief