Sleners: "Molens langs N34 kan niet"

Sleners: "Molens langs N34 kan niet"

Er kunnen helemaal geen windmolens worden gebouwd langs de N34, achter Sleen en Diphoorn. "Dezelfde opmerkingen hoorden we gisteravond van zeer goed geïnformeerde bewoners uit Diphoorn en Sleen", laat het Emmer D66 raadslid Karel Eggen weten op Twitter.

Er kunnen helemaal geen windmolens worden gebouwd langs de N34. Dat zegt althans het bestuur van de wijkvereniging Delftlanden in het Dagblad van het Noorden van vrijdag.

Sleen
"Dezelfde opmerkingen hoorden we gisteravond van zeer goed geïnformeerde bewoners uit Diphoorn en Sleen", laat het Emmer D66 raadslid Karel Eggen weten op Twitter. Eggen was donderdagavond bij de openbare fractievergadering (foto) van D66 Coevorden in Theater De Deel in Sleen. De goed bezochte vergadering stond in het teken van de plaatsing van windmolens. Onder andere Maurice Bakker van de NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines) gaf uitleg over de door deze vereniging opgestelde gedragscode voor het plaatsen van windmolens.

Delftlanden
De wijkvereniging Delftlanden verwijst in het Dagblad van het Noorden onder meer naar de notitie Water +Ruimte, Sleenerstroom en Delftlanden die nota bene door de gemeente Emmen zelf is gemaakt en op internet te vinden is. Die notitie op zich wellicht een vrijblijvende status, maar anders ligt dat met de structuurvisise 2020 en de zogenoemde ruimtelijke waarden kaart, de bouwstenen van deze notitie.

En daarin staat dat het beekdallandschap van de Sleenerstroom intact moet worden gehouden door het open, onbebouwde karakter te handhaven. Structuurvisie 2020 en de waarden kaart zetten beide in op het herstel c.q. versterken van het beekdal van de Sleenerstroom.

Volgens secretaris Gerrie Dost van de wijkvereniging Delftlanden worden die afspraken geweld aangedaan bij de komst van windmolens. Er is ook geen uitwijkmogelijkheid naar de omgeving van het Noordbargerbos, vanwege boerderijen in de buurt.

En er is nog iets. De laagvliegroute boven Zuidoost-Drenthe heeft het middelpunt boven de afslag Emmen-Noord van de N34. Vliegroutes hebben vanaf het middelpunt een breedte van een nautische mijl naar links en naar rechts. “En wie dat in stand houdt, ziet dan ook dat windmolens langs de N34 niet mogelijk zijn”, zegt Dost.

Volgens Reinder Hoekstra, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en in die hoedanigheid bestuurslid van het Platform Windkracht 3, kan de gemeenteraad voorbijgaan aan de waarden kaart als het maatschappelijk belang daar om vraagt. “Maar als ik de wijkvereniging Delftlanden was, zou ik zeker de gemeenteraad vragen om eens goed naar de waarden kaart te kijken. Voor de raad kan zo’n beschrijving een afweging zijn om niet voor de N34 te kiezen.”

Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) zegt in de krant dat de ruimtelijke waarden kaart niet op voorhand een criterium vormt om windmolens uit te sluiten. “Bij de keuze van de acht zoekgebieden is rekening gehouden met voorwaarden van de provincie, de wettelijke beperkingen en uitgangspunten van de gemeente. De effecten van windmolens op het landschap wordt nu onderzocht.”

Naar archief