Yoshi op zoek naar oud-(bestuurs)leden

Op 25 januari 2015 bestaat Budovereniging Yoshi Sleen 40 jaar!. Het bestuur van Yoshi wil dit heugelijke feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het 40-jarige jubileum wil Yoshi daarom met leden, oud-leden (geboortejaar 2000 of eerder) en oud-bestuursleden vieren op zaterdag 14 maart 2015

OPROEP

Op 25 januari 2015 bestaat Budovereniging Yoshi Sleen 40 jaar! Het bestuur van Yoshi wil dit heugelijke feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het 40-jarige jubileum willen Yoshi daarom met leden, oud-leden (geboortejaar 2000 of eerder) en oud-bestuursleden vieren op: zaterdag 14 maart 2015.

Het bestuur van Budovereniging Yoshi Sleen is op zoek naar oud-leden (geboortejaar 2000 of eerder) en oud-bestuursleden. 

Bent u in het verleden lid geweest of was u bestuurslid, dan kunt u zich aanmelden via onderstaand mailadres of postbus. Ook foto`s uit het verleden zijn van harte welkom!
Mailadres: yoshi40jaar@gmail.com
Postadres: Yoshi 40 jaar, Postbus 8, 7840 AA  Sleen

Kijk ook eens op de website: www.yoshisleen.nl.

 

 

Naar archief