Behoud van de bibliotheek

Behoud van de bibliotheek

Afgelopen week heeft het bestuur van dorpsbelangen een oproep geplaatst naar aanleiding van de berichten dat de geplande bezuiniging op de bibliotheek mogelijk zou kunnen leiden tot sluiting van de bibliotheek in Sleen. N.a.v. deze oproep hebben een aantal mensen gereageerd. Het bestuur werd in een aantal reacties verweten de belangen van de leden en van de bibliotheek onvoldoende te hebben behartigd. De suggestie werd gewekt dat wij voor sluiting van de bibliotheek zouden zijn. Dit is niet het geval. Wij deden met onze oproep een eerste poging om te horen van de inwoners hoe over dit onderwerp gedacht wordt en daaraan gekoppeld hoe we als bestuur dit onderwerp verder op kunnen pakken.

Afgelopen week heeft het bestuur van dorpsbelangen een oproep geplaatst naar aanleiding van de berichten dat de geplande bezuiniging op de bibliotheek mogelijk zou kunnen leiden tot sluiting van de bibliotheek in Sleen. 

Dorpsbelangen meldt hierover het volgende:

Naar aanleiding van deze oproep hebben een aantal mensen gereageerd. Het bestuur werd in een aantal reacties verweten de belangen van de leden en van de bibliotheek onvoldoende te hebben behartigd. De suggestie werd gewekt dat wij voor sluiting van de bibliotheek zouden zijn. Dit is niet het geval. Wij deden met onze oproep een eerste poging om te horen van de inwoners hoe over dit onderwerp gedacht wordt en daaraan gekoppeld hoe we als bestuur dit onderwerp verder op kunnen pakken.

Uit de reacties blijkt dat de bibliotheek een belangrijke functie heeft voor een grote groep bewoners in Sleen en omringende dorpen. In een aantal reacties wordt aangegeven dat de bibliotheek moet blijven bestaan. Anderen geven aan dat in ieder geval de functie van de bibliotheek beschikbaar moet blijven maar dat dit eventueel ook op een andere manier georganiseerd kan worden.

De gemeenteraad heeft inmiddels de begroting vastgesteld. Er wordt € 300.000 bezuinigd op de bibliotheken. In de berichtgeving in de media wordt nu door de Stichting Bibliotheken Coevorden gesteld dat dit dus betekent dat de bibliotheek in Sleen moet sluiten. Daar zijn wij het niet mee eens. Het bestuur heeft inmiddels een eerste gesprek gehad met de bibliotheek en wil dit onderwerp graag verder oppakken. Hoe we dit gaan aanpakken zullen we later laten weten. We blijven sowieso geïnteresseerd in uw mening en ideeën. Die kunt u mailen naar dorpsbelangen@sleen.nu.

 

 

Naar archief