De Bieb gaat dicht. Wat vindt u daarvan?

De Bieb gaat dicht. Wat vindt u daarvan?

Met deze vraag stapte ik woensdagmiddag de bieb in Sleen binnen. De reacties daarop waren enerzijds verschillend, anderzijds eenduidig. “Jammer”, zei de een, “zuur” zei de ander. Maar ook de woorden “belachelijk”, “dramatisch” en “kapitaalvernietiging” vielen.

Met deze vraag stapte ik woensdagmiddag de bieb in Sleen binnen. De reacties daarop waren enerzijds verschillend, anderzijds eenduidig. “Jammer”, zei de één, “zuur” zei de ander. Maar ook de woorden “belachelijk”, “dramatisch” en “kapitaalvernietiging” vielen.

“Het is heel zuur”, zei mevrouw Weits (links op de onderste foto). “Vooral voor de kinderen en de ouderen. En we hebben nou juist zo’n schitterende bibliotheek in Sleen. Wat moet daar nu van terecht komen? Nog niet zo lang geleden was ik in Schoonoord, waar het dorpshuis met de bieb erin vorig jaar prachtig verbouwd is. En nu? Nou ja, ik begrijp het natuurlijk wel. Het geld zal binnen onze gemeente ergens vandaan moeten komen. Maar het valt nooit mee, als je een forse stap terug moet doen met elkaar. Maar het is niet anders."

“Ik vind het belachelijk”, zei Rozemarijn Bos (rechts). “Ik ben docent in opleiding en ik zie hoe belangrijk het voor kinderen is om te lezen. En hoe je het wendt of keert, een bibliotheekvoorziening is daarbij van groot belang. Als je deze zou koppelen aan scholen ervaren de kinderen nog niet hoe mooi het is om in een bieb te kunnen zijn."

“Het is dramatisch", zei Jeanette Schepers. “Op dinsdagavond ga ik altijd met mijn kinderen naar de bieb. Zij neuzen lekker rond en ondertussen zit ik een kopje koffie te drinken. We genieten er allemaal van. De kinderen gaan altijd met boeken de deur uit. Het is belangrijk, dat ze zich op deze manier ook buiten de school kunnen ontwikkelen.

En hoe zit het met de kinderen met een taalachterstand in onze regio? Kinderen, die van huis uit misschien niet in de bieb komen gaan wel elke twee weken met de meester of juf een boek ruilen in de bieb. Dan ervaren ze hoe mooi dat is en stimuleert het hen hopelijk om te lezen. In dit licht gezien is de bieb geen luxe, maar een noodzaak.

Maar dit geldt ook voor de ouderen. Als in Sleen geen bieb meer is, waar halen ze dan hun boeken? Een bibliobus werkt niet, deze is er maar een half uurtje en dan is het er bijzonder druk. Geen plezier aan. En in mijn winkel aan De Goornhoek (Prima Moda) ervaar ik hoe graag de ouderen even langs komen voor een praatje en wat gezelligheid.

De voorzieningen in ons dorp verschralen enorm. De peuterspeelzalen zijn weg. Nu gaat de bieb. En hoe wordt het met de MFC? Moet je eens nagaan hoe snel dit gaat in enkele jaren tijds."

Jennie Wilting zat deze middag in de Wereldwinkel. “Wat gaat er met de wereldwinkel gebeuren als de bieb sluit?” vroeg ik haar. “Binnen ons bestuur hebben we daar nog geen standpunt over ingenomen, maar het laat zich eigenlijk gemakkelijk raden. Dankzij het feit, dat we in de bieb maar weinig huur hoeven te betalen kan het uit en levert het nog wat op. Maar als deze faciliteit voor ons verdwijnt kan het met ons ook wel eens afgelopen zijn."

Niet toevallig was ik gisteren even in de bieb en sprak ik met onze bibliothecaresse Carolien Haan. Het zal duidelijk zijn, dat het sluiten van de bibliotheek haar als werknemer extra raakt. Gelukkig was ze er vrij nuchter onder. Natuurlijk, een mogelijke sluiting was al heel lang bekend. Dat ze het jammer vindt zal duidelijk zijn. “Zelf zal ik ongetwijfeld wel ergens weer een plekje vinden”, zei ze. “Maar wat de sluiting van onze bieb zal betekenen voor de kinderen en de ouderen, houdt ons erg bezig. Volwassenen redden zich wel. Maar juist deze beide groepen hebben extra aandacht nodig."

Ik legde aan de bibliotheekmanager Coevorden, Jan Bartelds, al deze opmerkingen voor. “We zagen de raadsvergadering van dinsdagavond met redelijk vertrouwen tegemoet. We hadden immers een aantal heldere scenario’s beschreven. We gingen voor een minimale variant met behoud van kwaliteit: Twee bibliotheken open houden (Coevorden en Sleen), en daarnaast aan alle scholen een eenvoudige bibliotheekvoorziening koppelen. Dit viel niet binnen de gestelde financiële kaders, dat wisten we. Maar we hoopten dat er nog een wijziging geaccepteerd zou worden door de raad. Helaas gebeurde dit niet.

Toen ik gisteravond de raadsvergadering verliet had ik het gevoel, dat we allemaal verliezers zijn in dit debat, de bibliotheken, maar ook de politiek. Iedereen wil immers graag dat dit allemaal niet nodig is. Maar de tijd van zoete broodjes is voorbij en dat snapt iedereen. We zullen er samen uit moeten komen.

We gaan nu voor het volgende scenario. De bieb in Coevorden blijft overeind. Dan in volgorde van belangrijkheid: ongeveer 15 plaatsen dBos (de Bieb op School). En als sluitpost 2 a 3 plaatsen waar we proberen een voorziening voor volwassenen te realiseren. We gaan er vanaf nu volop mee bezig om dit nader uit te werken. Duidelijk is dat we ons anker uitgooien bij scholen.

Het gaat ons om de voorziening en niet om de bibliotheekmuren. Hoe ongelooflijk jammer het ook is, dat de bieb in Sleen moet verdwijnen. Het is de enige bieb in onze regio, die we in eigendom hebben en over 6 jaar is ie afgelost. Het gaat ons erom, dat iedereen in onze gemeente van een bibliotheekvoorziening gebruik kan blijven maken. In een andere vorm misschien en binnen andere muren, maar dat zij zo. Onze wens is, dat er in onze gemeente meer brede scholen ontstaan, waaraan we onze activiteiten kunnen koppelen."

“Wanneer gaat de bieb in Sleen nu werkelijk dicht?” vroeg ik aan Jan. “Onze planning is als volgt. In 2015 worden Aalden en Dalen gesloten. Gevolgd door Oosterhesselen en Schoonoord in 2016. In 2017 volgt Sleen."

Het gesprek met Jan duurde tien minuten. Voor wie Jan goed kent is dit een unicum. Hij ging weg voor een volgend overleg. Aan het werk! Zorgen dat er goede alternatieven komen! We wachten rustig af. Het zal allemaal waarachtig wel “reg kom”.

Verslaggever: Luuk Houkes

Naar archief