Emmen wil windmolens in achtertuin Diphoorn

Emmen wil windmolens in achtertuin Diphoorn

De gemeente Emmen heeft vier kansrijke en drie reservegebieden aangewezen voor het plaatsen van windmolens. Eén van de kansrijke gebieden bevindt zich rond de gemeentegrens net achter Diphoorn en Erm.

De gemeente Emmen heeft vier kansrijke en drie reservegebieden aangewezen voor het plaatsen van windmolens. Eén van de kansrijke gebieden bevindt zich rond de gemeentegrens tussen de gemeenten Emmen en Coevorden bij de N34, ongeveer net achter Diphoorn en Erm. Het gaat op deze locatie om minimaal 15 megawatt.

Dit als gevolg van het feit dat de provincie in augustus heeft besloten dat Emmen 95,5 megawatt aan windenergie moet realiseren. Uitgangspunt voor het college van Emmen is om overlast en gezondheidsrisico’s voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. Daarom kiest het college ervoor gebieden aan te wijzen, die op 1.100 meter afstand van woongebieden liggen. Wettelijk is een afstand van ca. 450 meter vereist. Dit alles staat beschreven in het Regieplan Windenergie Emmen, waarover de gemeenteraad van de gemeente Emmen in november een besluit neemt.


Kaartje met daarop het "kansrijke" gebied (geel gearceerd) langs de Sleenerstroom

Van een inwoner van Sleen ontvingen we over dit onderwerp de volgende ingezonden tekst:

Sloop de Slener toren!

Vanuit Erm, vanuit Diphoorn, vanuit Noord-Sleen of vanuit Benneveld, waar ik ook vandaan kom altijd zie ik die karakteristieke toren. Majestueus uitstijgend boven de boomkruinen. En hoewel volstrekt misplaatst, toch voel ik altijd een gevoel van trots. 'Ik woon toch maar mooi in dat dorpje met de hoogste toren van heel Drenthe.' 

De kerktoren met een afmeting van maar liefst 59 meter, gebouwd door boeren en buitenlui in de 14e eeuw. Ongetwijfeld met bloed, zweet, tranen en een droge boterham. Maar reken maar dat ze trots waren op hun bouwwerk, die Slener bouwers. Dat een paar boerenkinkels uit een 9 kilometer verder gelegen gehuchtje, Emmen geheten, meenden een hogere kerktoren te kunnen bouwen schoot natuurlijk in het verkeerde keelgat. Maar na een goedgemikte worp met een lokaal opgegraven veldkeitje richting dit Emmer kerktorentje was het die boerenkinkels wel duidelijk gemaakt; Sleen heeft de hoogste kerktoren en houdt de hoogste toren. Punt uit! 

Helaas, niets is minder waar, die boerenkinkels uit Emmen hebben de moed weer opgepakt. En dat niet alleen, hun brutaliteit grenst aan vandalisme. Ze gaan nu zelfs bouwen op 2 kilometer afstand van de Slener toren. En als je denkt dat ze aan de Slener stroom - achter Diphoorn en Erm, want daar is het- nu een toren gaan bouwen van 60 meter dan moet ik je teleurstellen. Het worden er VIJF! Vijf torens met bewegende wieken, een tophoogte van 200 meter. En om de Slener toren definitief in de schaduw te zetten komt er ook nog feestverlichting in. Het landschap rondom de Slener toren inclusief haar beekdal landschap wordt op grove wijze aangerand.

Gelukkig hebben inwoners van Sleen, Diphoorn en Erm massaal gestemd op de beschermers van boeren en buitenlui. De partij die zich sterk maakt voor ons. Ik doel natuurlijk op BBC (Belangen Buitengebied Coevorden). Ik schat in dat BBC momenteel haar opties aan het doornemen is. Volgens mij zijn dat er drie:
- Zolang er geen commentaar komt vanuit de dorpjes Erm, Diphoorn en Sleen doet BBC gewoon niets en laat Emmen rustig haar gang gaan. Ik kan mij absoluut niet voorstellen dat zo één voorvechter voor de buitengebieden van Coevorden dit ook maar zal overwegen. Dus deze optie kan meteen weer van tafel.
- De meest voor de hand liggende optie is uiteraard protest aantekenen bij gemeente Emmen en de provincie Drenthe en alle voor de hand liggende proceduremogelijkheden uit de kast halen om dit wanstaltige plan te voorkomen. Maar ik ben bang dat de BBC dit een te voor de hand liggende optie vindt waar geen uitdaging in zit. Procederen kan tenslotte elke malloot.
- Nee ik schat in dat de BBC het plan opvat om de Slener toren te verhogen tot 350 meter. Stel je zelf eens voor wat voor een roem en eer hier wel niet mee te behalen valt. Het hele ATALANTA project van Emmen wordt overschaduwd door de bouwplannen van Sleen. En als klap op de vuurpijl komt er een reusachtige haan in de top die met alle winden meewaait wat weer een enorme energiebesparing oplevert.

Maar ik ben bang, bang dat de bouw moeilijker uitvalt, de begroting gierend uit de klauwen gaat lopen. De onroerende zaakbelasting drastisch omhoog moet, naast hondenbelasting ook fietsbelasting ingevoerd gaat worden om de bouwkosten op te vangen. En bovenal dat dit project zoveel energie vreet dat die 5 molens van Emmen noodgedwongen uitgebreid gaan worden tot 10 stuks om dat energieverslindende Slener bouwproject van stroom te kunnen blijven voorzien. Ik zie slechts één pluspuntje ... waar 5 windmolens staan kunnen er altijd meer bij. De voorzieningen liggen er toch al. Dus daarom roep ik op tot SLOOP van de Slener Toren. Om erger te voorkomen.

Naar archief