'De Laatste Eer' wil samenwerken

'De Laatste Eer' wil samenwerken

Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" in Sleen wil volledig gaan samenwerken met "Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe". Op woensdagavond 29 oktober organiseert de vereniging daarom een informatieavond voor haar leden.

Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" in Sleen wil volledig gaan samenwerken met "Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe". Op woensdagavond 29 oktober organiseert de vereniging daarom een informatieavond voor haar leden.

De uitvaartvereniging uit Sleen is van mening dat zij haar leden nog steeds een goede uitvaartzorg kan garanderen. "De ontwikkelingen in de uitvaartzorg gaan echter snel en de eisen worden steeds hoger. Beheer en administratie van onze vereniging vragen een steeds intensievere aanpak. Ook een goede informatievoorziening wordt onmisbaar. Willen we in de toekomst aan de wensen van onze leden blijven voldoen, dan moeten we hierop tijdig inspelen. De vraag is: Kunnen we dat? Het antwoord is: Ja, maar niet alleen!", schrijft voorzitter Henk Kuipers in een brief aan de leden.

Samenwerking
Het uitvaartbestuur is tot de conclusie gekomen dat, om haar dienstverlening optimaal te kunnen blijven houden, samenwerking met een soortgelijke vereniging wenselijk is. Na bestudering van verschillende opties lijkt “Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe” in Coevorden het meest geschikt. Deze vereniging is in 2012 voortgekomen uit een samenwerking tussen de voormalige uitvaartvereniging "De Laatste Eer" in Coevorden en "Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe" in Nieuw-Amsterdam. Kuipers: "Beide verenigingen stelden zich in 2012 precies dezelfde vraag als wij nu. Inmiddels heeft hun samenwerking geresulteerd in een krachtige uitvaartvereniging."

Het belangrijkste wat een uitvaartvereniging haar leden biedt, is de uitvaartzorg. "In hun samenwerking zullen de plaatselijke voorzieningen en betrokkenheid volledig blijven bestaan, zodat de uitvaartzorg nagenoeg onveranderd blijft", aldus Kuipers.

Voorstel
Inmiddels is het uitvaartbestuur uit Sleen meerdere keren bij de vereniging uit Coevorden aan tafel geschoven. "Dit bracht ons tot de conclusie, dat een volledige samenwerking de beste toekomst biedt voor onze vereniging." In de Algemene Ledenvergadering van 12 november legt het bestuur van "De Laatste Eer" het voorstel tot volledige samenwerking met "Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe" aan haar leden voor. 

Informatieavond
Ter voorbereiding op de algemene ledenvergadering houdt de begrafenisvereniging op woensdag 29 oktober om 20.00 uur een informatieavond voor haar leden in MFC "De Brink". 

Op deze avond vertelt het bestuur over het proces dat vooraf ging aan haar beslissing tot algehele samenwerking. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op de veranderingen die dit met zich meebrengt. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de taak en de zorg die "De Laatste Eer" haar leden op dit moment biedt en die men in de toekomst van de Slener vereniging mag blijven verwachten.

Belangen veiliggesteld
Het bestuur is van ervan overtuigd dat met haar voorstel tot samenwerking de belangen van haar leden in de toekomst beter worden veiliggesteld.

 

Naar archief