Expositie schilderijen en tekeningen in molen

Expositie schilderijen en tekeningen in molen

In het kader van het 100-jarig bestaan van molen 'De Hoop' in Sleen is er sinds afgelopen zaterdag een nieuwe expositie met tekeningen, schilderijen en knutsels over molens - in de ruimste zin van het woord - geopend.

In het kader van het 100-jarig bestaan van de molen in Sleen zijn er verschillende kunstwerken in molen "De Hoop" te bekijken. De expositie is opgezet door de schildersgroep van de Vrouwen van Nu, schoolkinderen en bewoners van De Schoel. 

Expositie geopend
Zaterdagmiddag is de expositie in de molen officieel geopend door Hendrik de Vries, bestuurslid van de Sleener molenstichting De Hoop. De extreem hoge temperatuur had kennelijk een behoorlijke rol gespeeld bij de opkomst, want publieke belangstelling was er amper. Hoewel het lekker koel was in de molen. 


Omdat het dit jaar het jubileumjaar van molen De Hoop is, blikte De Vries toch even kort terug. "Velen kennen de geschiedenis van de molen, door de eerdere activiteiten die hier voorheen plaatsvonden zoals de bedrijvigheid van het malen van granen. Maar naarmate die activiteiten afnamen, of zelfs niet meer gebeurden in de molen, kwam er een soort stilstand. En stil staan is achteruit gaan. De molen kreeg niet meer de aandacht die het verdiende. Sterker nog, hij dreigde in verval te raken. 

Tot het moment dat er een groep mensen opstond en zich in wilde zetten voor het behoud en ook het herstel van de molen. 

Met medewerking van de Gemeente Coevorden, maar met name de actieve vrijwilligers is de molen geworden wat het nu is. Het is weer een echte draaiende molen geworden. Een molen die er mag zijn en die weer de volle aandacht krijgt, voor nu maar ook zeker voor de toekomst. Een pracht plek om te exposeren, zoals hier nu weer gebeurt en ook al eerder gebeurde", aldus de Vries.

Er is zelfs een musical gespeeld rondom de molen. De molen moet steeds meer onder de aandacht van plaatselijke bevolking maar ook van de toeristen komen. De dtichting wil er alles aan doen om activiteiten te ontplooien om de molen weer levendig te maken. De molenaars in opleiding spelen daar ook een belangrijke rol in. De molen moet weer draaien.

Molens

In de molen zijn vanaf heden vele molens te zien, in de ruimste zin van het woord.


Dat betekent dat ook een snijbonenmolen op doek te zien is. 


Maar ook de ouderwetse koffiemolen is hier te zien. 

De schilderijen zijn onder andere gemaakt door de schildersgroep van de Vrouwen van Nu. 
Daarnaast zijn vele tekeningen te zien die gemaakt zijn door leerlingen van de basisscholen. Dit alles onder leiding van amateurkunstenaar Lammert Kootstra. 
Ook bewoners van De Schoel hebben een bijdrage geleverd. Die werkstukken waren tijdens de opening nog niet aanwezig maar zullen binnenkort te zien zijn in de molen. 

Tekeningen


Zoals gezegd zijn er ook vele tekeningen en kleurplaten gemaakt door leerlingen van de basisscholen. In augustus buigt een jury zich hierover en wordt er gekozen voor de mooiste tekening of kleurplaat. 

Er loopt momenteel een provinciaal project voor alle scholen van de gemeente Coevorden. Het project heet "De Molenmuis. Een educatief spel. Kinderen van de scholen uit de gemeente (groepen 1 en 2) gaan langs de molens. In Sleen werd dit seizoen acht keer een groep begeleidt door Henk Drenth (vrijwilliger) die ze bijvoorbeeld vijf graansoorten liet zien. Tarwe, gerst, rogge, haver en mais. Vervolgens het meel dat van de graansoorten gemaakt is. Zo maken kinderen kennis met molens waar ze eerder voor bedoeld waren. 

Fietsroute

In samenwerking met andere molens is een speciale molen-fietsroute gemaakt van 60 km. Die route is verkrijgbaar bij de kantoren van Tourist Info en bakkerij Schepers in Sleen.


De expositie loopt tot eind september en is iedere zaterdag van 13.30 uur  tot 17.00 uur geopend. Er is dan iemand van de stichting aanwezig en er is dan ook een molenaar, die de molen laat draaien. 

Verslaggever: Hille Douma
 

Naar archief