Kinderfysiotherapie in Sleen

Kinderfysiotherapie in Sleen

Sinds kort kunt u samen met uw kind bij Lalkens Fysiotherapie in Sleen terecht voor kinderfysiotherapie. Fysiotherapeute Tessa Stegehuis heeft zich namelijk hierin gespecialiseerd. Tessa werkt sinds zes jaar als

Sinds kort kunt u samen met uw kind bij Lalkens Fysiotherapie in Sleen terecht voor kinderfysiotherapie. Fysiotherapeute Tessa Stegehuis heeft zich namelijk hierin gespecialiseerd.

Even voorstellen
Mijn naam is Tessa Stegehuis-Smit. Ik ben 27 jaar en werk sinds zes jaar als fysiotherapeut bij Lalkens Fysiotherapie. In 2008 ben ik als algemeen fysiotherapeut afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool Groningen.

De afgelopen drie jaar heb ik mij verder gespecialiseerd als kinderfysiotherapeut en heb ik de master kinderfysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik continue stages gelopen en ook binnen onze praktijk veel kinderen behandeld.

Wat doet een kinderfysiotherapeut?
Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. Een kind leert spelenderwijs bewegen en dit vormt een rode draad door het leven, maar de ontwikkeling van het bewegen kan soms minder vanzelfsprekend verlopen, wat een belemmering kan vormen voor de verdere ontwikkeling van het kind. Soms komt dit door een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat, maar het kan ook het gevolg zijn van een tekort aan motorische ervaring.

Denk bijvoorbeeld aan het niet goed kunnen knippen, het vangen van een bal, moeite met hinkelen of schrijfproblematiek. Ook orthopedische en houdingsproblemen kunnen een indicatie zijn voor kinderfysiotherapie.

Zuigelingen kunnen problemen ondervinden in hun motoriek. Hierbij kunt u denken aan het aanwezig zijn van een voorkeurshouding, waardoor er een vervorming van de schedel kan ontstaan of het achterblijven van de motorische ontwikkeling.

Door middel van een onderzoek en de hulpvraag van ouders en/of kind, wordt bekeken waar beperkingen liggen binnen de motorische ontwikkeling. Dit wordt gedaan door middel van gestandaardiseerde testen, screeningslijsten en een specialistische blik op de motoriek van het kind.

De behandeling wordt specifiek op het kind aangepast en heeft tot doel de motorische ontwikkeling van het kind te vergroten. De behandeling vindt spelenderwijs plaats in een veilige omgeving en heeft tot doel het kind plezier te geven in beweging. Wanneer het kind plezier krijgt in bewegen, heeft dit vaak een goede invloed op de motoriek.

Ook worden de ouders actief in het behandelproces betrokken. Er vindt regelmatig overleg plaats over de behandeling, de uitgevoerde testen en de doelen die gesteld zijn. Ook geeft de kinderfysiotherapeut advies over spelvormen en oefeningen die de motoriek van uw kind ten goede komen.

Wanneer het nodig is kom ik aan huis voor de behandeling. Dit gebeurt altijd bij zuigelingen (0-2 jaar) en kinderen met een ernstige handicap.

Ook werk ik samen met andere specialisten wanneer dit nodig is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de huisarts, kinderarts, logopedist en ergotherapeut. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met de ouders. Wanneer er bijvoorbeeld ook problemen zijn op school, kan in overleg met de leerkracht worden bekeken wat ik voor een kind kan betekenen.

Zonder verwijzing naar de (kinder)fysiotherapeut!
Het is mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken bij de kinderfysiotherapeut.

In dat geval zal ik een screening uitvoeren om te beoordelen of er ook daadwerkelijk een indicatie voor kinderfysiotherapie is. Wanneer nodig heb ik overleg met de huisarts of worden u en uw kind naar de huisarts verwezen voor verder onderzoek.  Dit gebeurt uiteraard alleen met toestemming van de ouders zelf.

Uw kind heeft recht op 18 behandelingen kinderfysiotherapie per jaar uit de basisverzekering. Bij chronische aandoeningen zoals spierziekten en aangeboren afwijkingen geldt een onbeperkte vergoeding.

Verlof
In verband met mijn zwangerschapsverlof zal vanaf eind augustus tot en met december 2014 de behandelingen van de kinderen worden overgenomen door Mariet Hijlkema. Zij is al jaren werkzaam als kinderfysiotherapeut en heeft zeer veel ervaring.

Voor verdere vragen of het maken van een afspraak kunt u altijd contact opnemen met onze praktijk: 0591-361255 of kijk op http://www.lalkensfysiotherapie.uwpraktijkonline.nl/.

Naar archief