Dorpskrant stopt

Dorpskrant stopt

Dorpskrant ''De Sliener Toren'' stopt met ingang van 1 juli. In de beginjaren werd het blad maandelijks uitgegeven aan alle inwoners van Sleen en Diphoorn. Omdat Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn op SleenWeb een directe link heeft op de hoofdpagina is de verschijningsfrequentie van het blad vanaf 1 januari 2013 al teruggebracht naar vijf keer per jaar.

Dorpskrant ''De Sliener Toren'' stopt met ingang van 1 juli. In de beginjaren werd het blad maandelijks uitgegeven aan alle inwoners van Sleen en Diphoorn.

Omdat Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn op SleenWeb een directe link heeft op de hoofdpagina is de verschijningsfrequentie van het blad vanaf 1 januari 2013 al teruggebracht naar vijf keer per jaar.

Tijdens de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen is er besloten om vanaf 1 juli 2014 de activiteiten te stoppen. Dit heeft u begin dit jaar al kunnen lezen op deze site.

Reden om te stoppen is dat de redactie aangaf dat de aanlevering van de kopij erg te wensen over laat. 

Kopij voor de laatste dorpskrant (zestiende jaargang, nummer drie) dient op maandag 2 juni 2014 binnen te zijn: De Koepen 3, 7841 BT Sleen, e-mail: slienertoren@gmail.com.

 

 

Naar archief