Geluksdienst in de Ontmoetingskerk

De maand januari wordt beheerst door de fusie die de Nederlands Hervormde Kerk Sleen en de Gereformeerde Kerk Sleen verenigt in de Protestantse Gemeente Sleen.

GDe maand januari wordt beheerst door de fusie die de Nederlands Hervormde Kerk Sleen en de Gereformeerde Kerk Sleen verenigt in de Protestantse Gemeente Sleen.

In de kerkdienst van 19 januari a.s. zal de fusieakte getekend worden. Thema van de week in de aanloop naar die datum is ontleend aan het theaterprogramma “De Gelukszoeker” dat op vrijdag 17 januari a.s. en zaterdag 18 januari a.s. wordt uitgevoerd in de Ontmoetingskerk.

De week begon zondagmorgen met een Geluksdienst, voorbereid en uitgevoerd door ds. Hans Borst en enkele jongeren. Er werden korte filmpjes vertoond over deze jongeren in relatie met het thema Geluk.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool stond de Gelukskist centraal. Onder leiding van Sandra Katerberg hielden zij zich hier in de kindernevendienst mee bezig. Karin Heeling zorgde als organiste voor de muzikale begeleiding. Na de dienst werd er gezamenlijk koffie gedronken.

Bijgaande foto’s geven een indruk van het hele gebeuren van zondagmorgen. Meer foto’s over deze dienst zijn te zien op de site van de Protestantse Gemeente Sleen in wording: www.pgsleen.nl.

Foto's en verslag: Ton Haan

Naar archief