Academie Daan, bijzonder gewoon opleiden

Het is al jarenlang een doorn in het oog van vele ouders, waarvan de kinderen naar het VSO-ZMLK, de praktijkschool of MBO-1 gaan: Het lage niveau van het onderwijs en de minimale doorstroommogelijkheden van de leerlingen na het volgen van dit onderwijs.

Het is al jarenlang een doorn in het oog van vele ouders, waarvan de kinderen naar het VSO-ZMLK, de praktijkschool of MBO-1 gaan: Het lage niveau van het onderwijs en de minimale doorstroommogelijkheden van de leerlingen na het volgen van dit onderwijs.

Vaak gaan ze als vervolgtraject naar een sociale werkvoorziening of naar een dagbesteding, terwijl toch veel ouders denken dat hun kinderen tot meer in staat zijn en meer in hun mars hebben. En daar gaat in de toekomst, als het aan Academie Daan ligt, verandering in komen.

Academie Daan is een initiatief van Pastoor Consult B.V. uit Sleen, met name van Petra en komt voort uit een lange zoektocht om hun zoon Daan, een jongen met het syndroom van Down, met een zo goed en zo effectief mogelijke aanpak, op te leiden tot een zo zelfstandig en zelfverzekerd mogelijke jongen, die op zijn eigen, unieke manier participeert in de samenleving.

Wat Academie Daan ontwikkelt en nastreeft zijn leeractiviteiten die aansluiten bij de persoonlijke ontwikkelingen en interesses van zijn studenten. En deze aan te bieden binnen een uitvoerende en praktijkgerichte setting.

De ambities van Geert Jan en Petra gaan verder dan hun eigen zoon, elke jongere met een verstandelijke beperking heeft recht op een maximale ontwikkeling en begeleiding, vandaar Academie Daan.

De Academie biedt een praktijk-leerbasis, waarbij maximaal één op drie, gewerkt wordt onder toezicht van een professionele begeleider, binnen de reguliere werkprocessen.
Door middel van een individueel begeleidingsplan waarin leerdoelen zijn opgesteld, wordt er geprobeerd een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de beroepshouding, het aanleren van beroepsvaardigheden en het opdoen van kennis en ervaring. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met docenten van MBO-opleidingen en studenten Psychologie en Orthopedagogiek.

Tijdens de opleiding is alles erop gericht om de studenten zo goed mogelijk op te leiden naar een reguliere werkplek, zo nodig met begeleiding op die toekomstige werkplek. Academie Daan richt zich daarbij ook gedurende de stage op het vinden van geschikte werkplekken in de toekomst. Dit kan zijn bij grotere supermarktketens, in de horeca of op een heel andere plek. Er wordt veel tijd en energie gestoken in het vinden van de juiste plek voor iedere student, waar dat dan ook is. Momenteel zijn er meerdere praktijklocaties waar de studenten geplaatst kunnen worden.

Uw zoon of dochter aanmelden voor dit unieke leertraject, dat kan uiteraard. Voor meer informatie en voor de aanmelding kijkt u opwww.academiedaan.nl.

Naar archief