Brandweer Coevorden stapt over op tankwagens

Brandweer Coevorden stapt over op tankwagens

De brandweer gebruikt vanaf 1 januari 2014 geen drinkwater meer bij het blussen van branden. Wanneer ergens brand is, neemt de brandweer het bluswater mee in een tankauto. Hierin zit 15.000 liter water. In de meeste gevallen is dit voldoende voor een snelle bestrijding van de brand.

De brandweer gebruikt vanaf 1 januari 2014 geen drinkwater meer bij het blussen van branden. Wanneer ergens brand is, neemt de brandweer het bluswater mee in een tankauto. Hierin zit 15.000 liter water. In de meeste gevallen is dit voldoende voor een snelle bestrijding van de brand.

Indien de hoeveelheid water niet genoeg is om de brand te kunnen blussen haalt de brandweer water uit een van de vele vulpunten. Dit zijn geboorde putten of open water, zoals kanalen, brede sloten en dergelijke. U herkent de vulpunten aan het vulpuntbord. Parkeer geen auto’s voor deze vulpunten. Bij brand moet de brandweer snel over extra water kunnen beschikken. Daarom moeten deze vulpunten voor de brandweer altijd bereikbaar blijven.

De brandweer in de gemeente Coevorden beschikt in totaal over drie tankwagens, op de posten Coevorden, Schoonoord en Zwinderen.

Waterleidingmaatschappij Drenthe
Omdat de brandweer geen gebruik meer maakt van de brandkranen zullen deze op den duur verdwijnen. Bij het vernieuwen van de waterleidingen of wegwerkzaamheden verwijdert de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) de kranen. Als er problemen zijn met een brandkraan of paaltjes ontbreken dan kunt u bellen met de WMD via telefoonnummer (0592) 854 550.

Naar archief