Nieuwjaarsreceptie Gemeente Coevorden

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Coevorden

" 't Komp allemaol wal goed", zo eindigde burgemeester Bert Bouwmeester de Nieuwjaarsrede tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Coevorden welke op 6 januari plaatsvond in het Hof van Coevorden.

" 't Komp allemaol wal goed", zo eindigde burgemeester Bert Bouwmeester de Nieuwjaarsrede tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Coevorden welke op 6 januari plaatsvond in het Hof van Coevorden.

De rode loper was uitgelegd voor alle 36.000 inwoners van de gemeente Coevorden (aldus de uitnodiging op de website) om aanwezig te zijn bij de Nieuwjaarsreceptie. Gelukkig maar dat niet iedereen daar gehoor aan heeft gegeven, want dan was het Hof te klein geweest.

Maar de ruim 100 aanwezigen vertegenwoordigden wel veel politieke partijen, bedrijven en belangenverenigingen.
Na de koffie met koek (een soort taai taai, een Coevordense specialiteit ?) begon burgemeester Bert Bouwmeester met een fragment van de fraaie film over de geschiedenis van Coevorden. Deze film draait normaal in het Arsenaal en is echt een aanradertje.

Na de welgemeende nieuwjaarswensen volgde een overzicht van de zaken die in de gemeente spelen. “Er staat ons een zwaar jaar te wachten. Na de bezuinigingen die we al achter de rug hebben, moeten we nog eens 6 miljoen bezuinigen. De kaasschaafmethode werkt niet meer, dus moeten er fundamentele keuzen worden gemaakt. Een lastige opgave voor het huidige gemeentebestuur en het nieuwe gemeentebestuur dat op 19 maart wordt gekozen”.

Verder volgde een overzicht van de in 2013 gevoerde kerntakendiscussie, waarin ook veel burgers hebben meegedaan. Dat is een goede stap naar de toekomst, omdat ook meer van de inwoners zelf verwacht wordt. Burgerparticipatie is meer dan ooit noodzakelijk. Vervolgens haalt de burgemeester enkele zinsneden aan uit een onlangs verschenen boekje met de titel “Tegen Verkiezingen”. De schrijver pleit voor een kamer van gekozen volksvertegenwoordigers, zoals we die nu kennen, en daarnaast een platform van inwoners, door loting aangewezen en gesalarieerd voor een beperkte periode, die mogen meebeslissen over de wetgeving. Een leuke gedachte, ik ben benieuwd of het in de gemeente zover zal komen.

Als voorbeeld van eigen initiatief door inwoners, met slechts een stimulerende overheid, wordt genoemd de aanleg van de steiger in Geesbrug, tijdig gereed voor de opening van het nieuwe kanaal naar Ter Apel.

Verder volgen een aantal voorbeelden van samenwerking met burgers, bedrijven en buurgemeenten.
Ook een overzicht van de positieve ontwikkelingen van het afgelopen jaar, zoals het vernieuwde Arsenaal, de start dit jaar van de bouw van de spoorboog om het bedrijventerrein beter te ontsluiten, maar ook de ontwikkelingen in de buitendorpen, zoals het gerenoveerde dorpshuis in Schoonoord dat op 1 februari wordt geopend.

De rede wordt beëindigd door nogmaals de wapenspreuk van Coevorden uit te spreken:
“Vele gevaren ben ik te boven gekomen” en tenslotte een fragment van de oudejaarsconferentie van Harm en Roelof: 
t komp allemaol wal goed
de kop d’r veur, en goeje moed
t komp allemaol wal goed...

Voor alle foto's klik hier.

Verslag en foto's: Nico Bakker
 

Naar archief