Gemeente pakt illegale bebouwing recreatieparken aan

Gemeente pakt illegale bebouwing recreatieparken aan

De gemeente Coevorden pakt de komende tijd illegale bebouwing op recreatieparken aan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan van aanpak vastgesteld. Op verschillende recreatieparken is namelijk sprake van illegale bebouwing.

De gemeente Coevorden pakt de komende tijd illegale bebouwing op recreatieparken aan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan van aanpak vastgesteld.

Op verschillende recreatieparken in de gemeente Coevorden is sprake van illegale bebouwing. Het gaat om bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning is verleend, maar waarvoor dat wel verplicht is. Dit kan gevaarlijk zijn, denk bijvoorbeeld aan brandveiligheid doordat bouwwerken te dicht op elkaar staan. Ook hebben eigenaren voordelen, zoals minder woonlasten. Als de waarde van een bouwwerk stijgt doordat het wordt vergroot, dan heeft dat invloed op de hoogte van de onroerende zaakbelasting. Bij de behandeling van de notitie Bestemmingsplannen voor buitengebieden hebben raadsleden aangegeven dat er een einde moet worden gemaakt aan deze illegale bebouwing.

Inventarisatie
Vanwege de actualisering van bestemmingsplannen recreatieterreinen zijn diverse recreatieterreinen op illegale bebouwing onderzocht. De gemeente heeft dit gedaan om bij de actualisering rekening te kunnen houden met behoeften wat betreft bebouwing. Ondanks dat de bouwmogelijkheden zijn vergroot, blijft er sprake van relatief veel illegale bebouwing. Gebleken is dat op recreatieparken die door één organisatie worden geëxploiteerd, niet veel aan de hand is. Vooral op parken waarbij kavels zijn verkocht aan particulieren, is sprake van illegale
bebouwing. De gemeente gaat de komende tijd verder met inventariseren.

In de inventarisatie worden acht parken meegenomen:
1. De Tip in De Kiel
2. Wico in Schoonoord
3. De Kamp in Gees
4. Toenakkers in Meppen
5. Ermerzand in Erm
6. Binnenveld in Oosterhesselen
7. Zuiderveld in Geesbrug
8. Ermerstrand in Erm

Brief
De eigenaren van de recreatieparken die door de gemeente zijn gecontroleerd, ontvangen een brief tijdens de ter inzage legging van de betreffende ontwerpbestemmingsplannen. In de brief staat of en zo ja welke overtreding is
geconstateerd. Als er legalisatiemogelijkheden zijn binnen het nieuwe bestemmingsplan, dan ontvangen eigenaren daarover een brief waarin staat dat ze een omgevingsvergunning moeten aanvragen binnen drie maanden. Dat geldt
niet als het terrein strijdig wordt gebruikt, bijvoorbeeld omdat er permanent wordt gewoond. Als de eigenaar ervoor kiest te stoppen met het strijdige gebruik, kan er alsnog een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Als de bebouwing ook in overtreding is met het nieuwe bestemmingsplan, dan ontvangen eigenaren een brief met het verzoek de bebouwing binnen drie maanden af te breken.

Naar archief