Veel belangstelling voor streektaalquiz

Veel belangstelling voor streektaalquiz

Stichting Streekeigen Sleen organiseerde afgelopen woensdag haar jaarlijkse Streektaolquiz in MFC de Brink in Sleen. Henk van Tellingen, streektaol ambassadeur in de gemeente Coevorden, vertelde met enige trots hoe menigeen de Drentse taol nog steeds een warm hart toedraagt, in onze provincie in het algemeen en in de gemeente Coevorden in het bijzonder.

foto 2.jpg
Zo blijken er o.a. zo’n twintig vrijwilligers actief in het voorlezen  in de Drentse streektaol aan basisschoolleerlingen in de gemeente Coevorden tijdens de ‘Meertmaond Streektaolmaond’. 

foto 3.jpg
Ook voor de Streektaol quiz in Sleen is er altijd veel belangstelling. Maar liefst 20 teams gingen woensdag de strijd met elkaar aan om de meeste punten te bemachtigen in de quiz die bestond uit een achttal blokken. De eerste drie blokken gingen over Drentse woorden, gezegden en uitspraken en werden veelal als behoorlijk pittig ervaren. 

foto 4.jpg
Daarna volgden vier blokken met algemene kennis over bloemen, hondenrassen, foto’s en beelden uit de omgeving. Hier konden de mensen met wat minder kennis van de Drentse streektaal hun puntentotaal wat opkrikken. Uiteraard mocht daarbij de mobiele telefoon niet geraadpleegd worden.

foto 5.jpg
Tot slot was er nog een blok met oude gebruiksvoorwerpen. Zo werd er bijvoorbeeld een soort ronddraaiende zeef getoond waarbij de een vertelde dat het werd gebruikt om appelmoes te maken, een ander beweerde dat het voorwerp gebruikt werd om koffie te branden en weer een ander wist zeker dat het een hulpmiddel was om balkenbrij te maken. De kunst was hier om te beoordelen wie de waarheid vertelde over het desbetreffende voorwerp. 

foto 6.jpg
Per blok werden de antwoorden ter beoordeling overhandigd aan een deskundige jury, die achter de schermen het nodige werk verrichtte om de antwoorden te beoordelen en het puntentotaal te berekenen. 

foto 7.jpg
Uiteindelijk werd het een close finish. Met een gelijk aantal punten van 69 moest er getost worden voor de tweede en de derde plaats. De Archiefcommissie Erm kreeg daardoor de derde prijs toebedeeld en de Molenstichting mocht met de tweede prijs naar huis. foto 8.jpg
De winnaar van de avond, met een totaalscore van 71 punten, werd het team van de zangvereniging, te weten Diddy, Carla, Gerrit en Harm. Een knappe prestatie voor alle winnaars! 

En de tekst op de gevulde tassen voor het winnende team mocht iedereen zich ter harte nemen: “Wie döt mij wat vandage?”, want meedoen is belangrijker dan winnen, toch? 

foto 9.jpg
Voorzitter Rieks Reinders van Streekeigen Sleen bedankte alle medewerkers voor hun inzet bij het tot stand brengen van deze geslaagde avond. 

Verslag en foto's: Femmie Zeewuster

Naar archief