Toekomst in Erm voor bouwbedrijf onzeker

Toekomst in Erm voor bouwbedrijf onzeker

Dinsdag 26 maart wordt een spannende dag voor Bouwbedrijf Buursema uit Erm. Dan bespreekt de gemeenteraad van Coevorden namelijk een voorstel voor uitbreiding van het bouwbedrijf. De gemeente is tegen, omdat de uitbreiding niet past in de omgeving en cultuurhistorische waarden niet behouden blijven.

Eigenaar Erik Buursema wil graag een terrein achter het bouwbedrijf inrichten voor de opslag van bouwmaterialen en sloopafval. Tijdens de afgelopen commissievergadering van de raad gaf hij tekst en uitleg.

buursema 2024 2.png
Daar kwam ook ter sprake dat het bouwbedrijf volgens de ambtenaren eigenlijk niet past in Erm. Een verhuizing zou overwogen moet worden. Daar is Buursema niet blij mee. Hij wil niet weg uit het dorp, maar wil wel graag uitbreiden. Ook werd duidelijk dat bij een gedwongen verhuizing het bedrijf zich niet opnieuw vestigt in de gemeente Coevorden.

Raadsvoorstel
De gemeenteraad heeft het laatste woord over de uitbreiding. Het raadsvoorstel en de bijbehorende stukken zijn te lezen op de website van de gemeenteraad.

Naar archief