Taal an Taofel op 12 november in Noord-Sleen

Taal an Taofel op 12 november in Noord-Sleen

Op zondag 12 november kun je aanschuiven bij Taal an Taofel in Noord-Sleen. Een combinatie van literatuur, zang, muziek en lekker eten. Het programma bestaat altijd uit optredens van streektalige schrijvers en zangers. Deze zondag treden Marga Kool en Abel Darwinkel op en verzorgt Annemiek Drenth de muziek.

Schriefster Marga Kool bracht veurige week nog heur neie bundel 'Voor mijn lieve wandelaar' oet. Op 12 november komp ze in Noord-Slien veurdragen oet old en nei wark. Abel Darwinkel warkt tegenwoordig as directeur van de Stellingwarver Schrieversronte, maor is vanzölf bekend worden deur zien wark bij het Huus van de Taol. Zangeres Annemiek Drenth oet Emmen zörgt op dizze dag veur de meziek.

Taal an Taofel begunt um 11.00 uur en is klaor um 14.00 uur. De entree is € 20,00. Daor kriej dan koffie/thee en een warme maoltied veur. Risserveren kan deur een mail te sturen an reina.zwiers@planet.nl of te bellen met 06 27518101.

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het Drents anfietert met as doel um het een taol te laoten wezen waor de gebroekers wies met bint en die de niet-gebroekers waardeert.

Naar archief