Bijeenkomst sportclubs: aanmelden kan nog

Bijeenkomst sportclubs: aanmelden kan nog

Bestuurders en leden van de sportverenigingen in Sleen worden door Gymvereniging Sleen uitgenodigd om op maandagavond 16 oktober bijeen te komen om met elkaar van gedachten te wisselen/te discussiëren over het thema sport, de clubs en eventuele andere onderwerpen om samen sterk te staan voor de toekomst.

Anne Prins, senior verenigingsadviseur van Sport Drenthe, zal de aanwezigen meenemen in een mogelijke werkwijzen om samen op te trekken.

Iedere club heeft een eigen bestuur, eigen leden, eigen vrijwilligers, eigen sponsoren, eigen financiën met allemaal hetzelfde doel: inwoners in beweging te krijgen en te houden. Is dit onze toekomst of zijn er ook andere manieren? Een voorbeeld van samenwerking is de “Sportspeeltuin Sleen”, een project met volleybal, handbal, voetbal, gym en het Bosbad Noord-Sleen. 

De gymvereniging hoopt u van harte welkom te heten om 19.30 uur in de kantine van de sporthal (handbal/volleybal).

In verband met de ruimte is van te voren (voor 10 oktober) aanmelden fijn, dit kan per e-mail: gvsleen@hotmail.com.

Foto: archief 

Naar archief