MFC De Brink ontvangt 20.000 euro

MFC De Brink ontvangt 20.000 euro

Multifunctioneel Centrum “De Brink” in Sleen heeft een bijdrage toegezegd gekregen van 20.000 euro van het Oranje Fonds voor het  het verduurzamen van het gebouw. Dankzij deze bijdrage kan het gebouw energiezuiniger worden.

Ook kunnen er dan meerdere activiteiten gelijktijdig in het gebouw plaatsvinden, zonder dat men dan hinder ondervindt van elkaar.

Het bestuur van het MFC en de verenigingen die er gebruik van maken, zijn het fonds dan ook zeer erkentelijk voor deze steun.  

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterijen en De Lotto. De rest is afkomstig van particulieren en bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. 

Erkenning
De bijdrage van het Oranje Fonds beschouwt het bestuur als een erkenning van het werk dat zij voor de gemeenschap verricht: het in stand houden van een goed functionerende gemeenschapsaccommodatie, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar activiteiten kunnen ontplooien, en in goede verstandhouding met elkaar kunnen leven. Daarmee draagt MFC “De Brink” in belangrijke mate bij aan het in stand houden en bevorderen van de leefbaarheid van het dorp.

Naar archief