Veel interesse voor inloopavond visie centrum

Veel interesse voor inloopavond visie centrum

Woensdagavond was er een inloopavond georganiseerd door Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn en de Gemeente Coevorden over de toekomstvisie op het dorpscentrum van Sleen. Het doel van deze visie is om in hoofdlijnen te kijken hoe de toekomstige ontwikkeling van het centrum van Sleen eruit moet komen te zien in 2040. 

De Gemeente en Dorpsbelangen vinden het belangrijk om de leefbaarheid in Sleen op peil te houden, in te spelen op de behoefte van haar inwoners en rekening te houden met mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. 

De avond was ingericht langs een viertal thema’s die veel impact hebben op het centrum van Sleen. Langs die thema’s wordt de genoemde toekomstvisie ingevuld. De thema’s waren
- wonen
- ondernemen
- verkeer en parkeren
- openbare ruimte, groen en sociaal.

2040 lijkt nog ver weg. Om die toekomstvisie in 2040 gestalte te geven worden de eerste stappen ruimschoots daarvoor gezet.


De eerste “inlopers” waren er al voor 19.00 uur. Het MFC had de koffie klaar. De grote zaal van het MFC was ingericht. Op vier plekken een ruim tafelblok. Het te bespreken thema als poster op de muur. Een groot vel papier en een (discussie-) leider. Iemand van Dorpsbelangen, de Gemeente of van SWECO om tegen aan te praten en die als een soort begeleider, vertaler en verzamelaar fungeert.

SWECO is het architect- en bouwkundig adviesbureau dat door de Gemeente is gevraagd om het proces te begeleiden en ieder geval het eerste advies te gaan schrijven.


Die discussie ging langzaam van start. Er zijn altijd mensen die de contacten wat gemakkelijker leggen en die brengen de zaak al snel op gang. En als er dan genoeg aanloop is (en dat was er), dan zie je iedereen in een soort golfbeweging langs de tafeltjes gaan.

Op enig moment telde ik 60 aanwezigen. Het was een inloopavond. Dus er ging wat af en er kwam bij. Het aantal bezoekers zal tussen de 80 en 100 hebben gelegen. Veel mensen die elkaar kenden. Veel mensen die hun belang ook in het centrum hebben. Een paar geïnteresseerden van buiten het centrum.


Er zijn in het centrum van Sleen nog een paar plekken die opgevuld zouden kunnen worden. Of je dat moet willen in een klein dorp is een vraag die je eerst zou moeten beantwoorden. Het is wel zo, dat alle vier thema’s om ruimte en groei vragen. Die claim wordt naar de andere thema’s gelegd en vraagt altijd om een keuze. En die keuze heeft voor- en tegenstanders.

Dit alles resulteerde in een kleurig geheel van opmerkingen, adviezen, hints, vragen en mogelijkheden. Dat en de kennis, die de begeleiders hebben opgepikt uit de verhalen, moet leiden tot de volgende stap. 


Met alles wat op die grote vellen papier staat. De ervaringen van de begeleiders en de richtlijnen die de Gemeente heeft gesteld, gaat SWECO een rapport maken en per thema een advies uitbrengen.

Mocht het zo zijn, dat iemand nog iets wil toevoegen aan het resultaat van deze avond, dan kan dat nog de komende twee weken. Aanvullingen kun je nog kwijt bij Dorpsbelangen via dorpsbelangen@sleen.nu. Dorpsbelangen zorgt ervoor, dat die opmerkingen nog worden meegenomen. 

Het was een goed georganiseerde avond, die voldoende ruimte bood om inbreng te geven.

Klik hier voor alle foto's.

Foto’s en verslag: Fred de Vries

Naar archief