Succesvolle start pilot 'De sportspeeltuin'

Succesvolle start pilot 'De sportspeeltuin'

Woensdag was de eerste pilot van de “Sportspeeltuin “in Sleen. Een succesvolle start was het zeker. Ruim 25 kinderen van 4 tot 6 jaar waren opgegeven via het aanmeldformulier en deden enthousiast mee. De eerste pilot was in de sporthal.

“De sportspeeltuin” is de nieuwe naam voor een samenwerkingsproject van een aantal Slener sportverenigingen, Gymvereniging Sleen, Voetbalvereniging Sleen, Handbalvereniging Exito, Volleybalclub Sleen, en Bosbad Noord-Sleen. Deze hebben de handen ineengeslagen om de “Sportspeeltuin” op te zetten.


De sportspeeltuin is een programma voor kinderen, waarbij ze tijdens de lessen vooral lekker aan het spelen en bewegen zijn, terwijl ze ongemerkt aan hun motorische vaardigheden werken.

Allerlei grondvormen van bewegen komen aan de orde, zoals balanceren, klimmen, springen, rennen, gooien en vangen. Het viel mij op dat kinderen bewegen zo leuk vinden en een beetje uitdaging is ook best spannend als je nog maar 4, 5 of 6 bent.


De kinderen werden voor de start in groepjes verdeeld en ieder groepje had een begeleider die de kinderen de nodige uitleg gaf en je zag dan ook dat kinderen na goede uitleg meer zelfvertrouwen kregen. Het streven van dit alles is om kinderen goed te leren bewegen, voordat ze goed leren sporten. 

Er was deze middag een buurtsportcoach aanwezig. In de gemeente Coevorden zijn vier buurtsportcoaches actief en werkzaam vanuit Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Het team Buurtsportcoaches wil zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Coevorden in beweging brengen. 


De hele maand juni wordt er nog een pilot gedraaid op de woensdagmiddagen (dus 14, 21 en 28 juni) van 15.30 tot 16.30 uur. Afwisselend zullen de lessen plaatsvinden in de sporthal, op het terrein nabij de voetbalkantine (de Pannakooi) en op het terrein van Bosbad Noord-Sleen. Deelname aan de pilot is gratis.

Het uiteindelijke doel is om zo een leven lang plezier in bewegen en sport te creëren. “Jong geleerd is oud gedaan”.

Opgave kan via https://forms.gle/VTEYboVZ29wJW2VU7.

Zijn er vragen? Mail s.katerberg@kpnmail.nl.

Klik hier voor alle foto's.

Verslag en foto's: Silvia de Vries

Naar archief