Streekeigen Sleen sluit seizoen af

Streekeigen Sleen sluit seizoen af

Zaterdagavond werd in zaal Wielens in Noord-Sleen de afsluitende gezellige avond van Streekeigen Sleen gehouden. Met deze avond werd het seizoen afgesloten. Een Drentstalige artiest, Andries Middelbos, was te gast. Hij verzorgde een avondvullend programma.

Thema van de avond: de tied van striepkoornbroek, wollen borstrok en levertraon. Middelbos bracht een programma met liedties en verhalen over de tied dat de striepkoornbroek de moede was en er elk jaor pas een einde kwam an de wollen börstrok en levertraon as de ‘R’ weer uut de maond was.

Slotavond4
De tied daj zaoterdags umstebeurt in de tobbe gungen en vekaansie een daggie op de fietse naor het Maantingerzaand was.

Slotavond1
De tied dat de mister van klas vier een kind even hen de krudenier stuurde veur een pakkie Caballero, omdat e de hiele dag kettingrokend veur de klas hen en weer banjerde. De tied dat op verjaordagen en bruloften op elke taofel een glassie met sigeretten en sigaren stun.

Slotavond2
Körtom, verhalen en liedties over alledaagse dinger uut die tied. Serieus, luchtig, soms hilarisch en vaak met lichte zölfspot. In het programma begeleidt hij zichzölf op accordeon, piano of gitaar en wisselt verhalen en liedties mekaar of.

Slotavond3
Het hiele programma giet in de Drentse taol, maor is ok veur niet Drentstaoligen goed te volgen.

Foto's: Henk Steenbergen

Naar archief