De jaarlijkse speculaasactie

De jaarlijkse speculaasactie

Zaterdag zo rond de klok van 9.00 uur stroomden de eerste leden van de Volleybalclub Sleen de kantine van de sporthal binnen. Een grote groep, ik schat al gauw ruim vijftig personen aan chauffeurs en juniorverkopers. De kantine zat dus stampvol.

De organisatie had het strak geregeld. Waar in het verleden contant betalen aan de deur de overhand had, betaalden de meeste Sleners nu via de QR-code.  Maar ja dat moet wel even georganiseerd en uitgelegd worden, met alleen een bakje wisselgeld kom je er niet meer.

Verder ging het gewoon zoals voorheen. De groepen werden ingedeeld met chauffeur en een viertal verkopers. Uitgerust met een stratenlijstje, een bakje wisselgeld, een QR-code en een voorraad koeken gingen ze op pad.  


Op de parkeerplaats was het nog even goed druk en chaotisch, vooral ook omdat er op dat moment twee voetbalteams van buitenaf, de parkeerplaats opreden. Goed uitkijken dus.


Maar binnen een kwartier was iedereen op pad en ging het vanaf de parkeerplaats naar de dorpen Sleen, Noord-Sleen, Erm en Diphoorn om zoveel mogelijk speculaaskoeken te verkopen. Heerlijk natuurlijk in deze tijd en passend bij het sinterklaasfeest. Maar nog belangrijker dat de kas van de volleybalvereniging werd gespekt. 


Het weer was klam en de lucht grijs en mistig. Het hoort bij de tijd van het jaar. De wind laat zich in deze periode ook vaak gelden, maar had zich deze keer verstopt.

Ik ben even mee door het dorp gefietst. De eerste groep had ik al snel te pakken. Maar ja, dan beginnen de groepen zich door het dorp te verspreiden en werd het dus zoeken. Naarmate de tijd verstreek, werd ook dat steeds moeilijker. De oudere kinderen hadden het tempo er aardig in, er was zelfs wat concurrentie.


De jongste kinderen hadden overal wat meer tijd voor nodig. Wat opviel was dat er niemand met tegenzin de verkoop deed. Ze hadden veel lol onder elkaar; dat is op de foto’s goed te zien.


Vóór tien uur was voor een aantal Sleners te vroeg en soms ook te laat. Bij de meeste huizen werd er opengedaan en vaak gekocht. Verreweg de meeste Sleners dragen de volleybal een warm hart toe.


Om half elf waren de eerste chauffeurs terug bij de sporthal om een nieuwe voorraad koeken op te halen. Over de volle breedte is er dus goed verkocht. De organisatie kan daarom terug zien op een geslaagde actie. De opbrengst zal navenant zijn.

Klik hier voor alle foto’s.

Verslag en foto’s: Fred de Vries

Naar archief