Dorpsbudget: ruim 20.000 euro te besteden

Dorpsbudget: ruim 20.000 euro te besteden

Jaarlijks vraagt Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn een budget aan ten behoeve van verbetering van de leefbaarheid en sociale samenhang voor het hele dorp (of groepen uit) Sleen en Diphoorn. Iedere woning ontvangt een ideeënformulier en iedere inwoner kan plannen of ideeën indienen.

Maar dat kan tegenwoordig ook via de pagina Ideeënformulier | SleenWeb.

Plannen
Vorig jaar zijn bijvoorbeeld de volgende plannen uitgevoerd:
De spiegel of spion bij bakkerij Schepers en het Klaverblok voor veiligheid, beeld- en geluidsapparatuur voor de kerk, aanvulling onderhoudsbudget MFC voor schilderwerk, op meerdere plekken zaden en veldbloemen langs de wegen en op de rotondes voor biodiversiteit, ondersteuning dorpstuin in Diphoorn, aanpassing singel trainingsveld voetbalvereniging, waterput bij de volkstuinen (moet nog worden aangelegd), kleding voor onze orkesten en aanleg visplek Jongbloedvaart (wordt nog uitgevoerd).

Dorpsbudget 2022
Als u een goed idee of wens heeft nodigt Dorpsbelangen u uit om dit in te dienen. Het totale budget is 20.000 euro (met nog een restant van vorig jaar wat er nog bij komt) en het hele dorp kan nadien stemmen welke ideeën het geld toegewezen krijgt.

Nieuw dit jaar is dat Dorpsbelangen wel graag een kort plan wil met o.a. wie voert het uit, wanneer, hoeveel geld nodig en wie verzorgt het onderhoud.

Graag ontvangt Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn de formulieren voor 30-11-2022.

Naar archief