Wijziging oud papier OBS De Akker

Wijziging oud papier OBS De Akker

Vanaf 4 december rijdt OBS De Akker op hun ophaal zaterdagen met twee vrachtwagens door het dorp om het oud papier op te halen. Dat betekent dat er geen containers meer bij school zullen staan. Mensen buiten het dorp kunnen het papier aan de route zetten.

Ze beginnen om 9 uur te rijden.

In januari valt de eerste zaterdag op nieuwsjaarsdag, daarom zal het oud papier op 8 januari, de tweede zaterdag, opgehaald worden. 

In februari komt men langs op zaterdag de 5e en in maart zal het oud papier op de tweede zaterdag, namelijk 12 maart, worden gehaald.

De rest van het jaar wordt het oud papier, zoals gebruikelijk, de eerste zaterdag van de maand opgehaald.

Naar archief